Resultaten ASN Bank 2017  

Den Haag • 27 maart 2018

ASN Bank laat in 2017 opnieuw groei zien. Het aantal klanten van de bank nam toe met netto ruim 22 duizend, waaronder een stijgend aantal jongeren. Meer dan 13 duizend nieuwe particuliere klanten jonger dan 35 jaar openden een rekening. Het totale saldo op de betaal- en spaarrekeningen steeg met 310 miljoen tot ruim 11 miljard euro. Daarnaast behaalde de duurzame bank voor 78,9% haar doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. ASN Bank levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling van de Volksbank, waar zij onderdeel van is.

Arie Koornneef, directievoorzitter van ASN Bank, is tevreden met de resultaten van afgelopen jaar.

“Onze cijfers laten zien dat steeds meer Nederlanders zich bewust zijn van de invloed die zij met hun geld hebben op mens, dier en natuur. Zij maken al bewuste keuzes in het dagelijks leven door te letten op hoeveel vlees ze eten, hun autogebruik en de keuze voor groene energie. Je aansluiten bij een bank die kritisch beoordeelt waar jouw geld in wordt geïnvesteerd is dan een logische keuze. Bankieren bij ASN Bank past in een duurzame lifestyle.”

Kerncijfers ASN Bank 2017

Cijfers (bedragen in miljoenen euro's) 2017 2016 Verschil in %
Aantal klanten 667.389 645.336 +3,4%
Saldo op spaar- en betaalrekeningen 11.028 10.718 +2,9%
Net Promotor Score (NPS) +17 +14 +3
Aantal rekeningen 849.529 814.423 +4,3%
Aantal betaalrekeningen* 211.764 185.859 +13,9%
Aantal rekeningen sparen en beleggen** 637.765 628.564 +1,5%
Realisatie klimaatdoelstelling ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen*** 78,9% 68,8% 14,7%

* Totaal van rekeningen: ASN Bankrekening, ASN Betalen Zelfstandigen, ASN Jongerenrekening, ASN Juniorrekening en ASN Studentenrekening
** Totaal van rekeningen: ASN Ideaalsparen, ASN Optimaalbeleggen, ASN Doelbeleggen, ASN Jeugdsparen
*** Het resultaat over 2016 is herberekend vanwege nieuwe inzichten m.b.t. de rekenmethode.

ASN Bank wil groeien naar 1 miljoen tevreden klanten in 2025. In 2017 nam het aantal klanten van de bank harder toe dan het jaar ervoor; meer dan 22 duizend tegenover ruim 16 duizend in 2016. De grootste groei in rekeningen is opnieuw te vinden bij de ASN Bankrekening - de algemene betaalrekening van ASN Bank - met bijna 13 duizend nieuw geopende rekeningen. Binnen de groep betaalrekeningen zorgde het product ASN Betalen Zelfstandigen voor de grootste groei in 2017. Het aantal rekeningen voor kleine zelfstandigen verdubbelde bijna, met een toename van ruim 88%.

Grotere impact op vermindering van klimaatverandering

Het afgelopen jaar nam het totale saldo op betaal- en spaarrekeningen van ASN Bank toe tot ruim 11 miljard euro. Dit bedrag zette de bank uit in duurzame leningen en beleggingen, in onder meer in hernieuwbare energie, wonen, overheden en waterschappen. Van alle uitzettingen is de uitstoot of compensatie van CO2 emissies gemeten. De klimaatneutraaldoelstelling is nu voor 78,9% behaald. Dit wil zeggen dat het totaal van alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen 21,1% uitstoot veroorzaakt die het nog niet vermijdt.

Inmiddels heeft de directie van de bank de klimaatdoelstelling aangescherpt: ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen zijn in 2030 klimaatpositief. Dat vereist een aanvullende strategie. Voor de klimaatneutraaldoelstelling berekent de bank nu de veroorzaakte CO2 uitstoot versus de vermeden emissies - door bijvoorbeeld opwekking van duurzame energie. Om het doel ‘klimaatpositief’ te realiseren gaat ASN Bank projecten financieren die daadwerkelijk CO2 uit de lucht halen, zoals duurzame bosbouw, carbon beheer in veengebieden en innovatieve projecten voor opslag van CO2. Hiermee kan ASN Bank ook een grotere bijdrage leveren aan de klimaatneutraaldoelstelling van de Volksbank.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt

Delen op: