Den Haag • 4 september 2013

Samenvatting

Het totale beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen is in de eerste helft van 2013 met 3,5 procent toegenomen tot ruim 1,4 miljard euro.

Fondsvermogen

Het beheerde vermogen nam in het eerste halfjaar toe met 48,1 miljoen euro. De stijging is vooral toe te schrijven aan positief koersresultaat. Daarnaast was er instroom bij het ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Bij het ASN Duurzaam Mixfonds en ASN Milieu & Waterfonds vond een kleine uitstroom plaats.

Het vermogen van het ASN-Novib Microkredietfonds bleef nagenoeg gelijk. Dit kwam door de afschaffing van het fiscale voordeel van de Regeling sociaal-ethisch beleggen per 1 januari 2013. In het eerste halfjaar stroomde er 13,5 miljoen euro uit het ASN Groenprojectenfonds, na een stevig instroom aan het einde van 2012.

Fondsomvang in duizenden euro’s juni 2013 december 2012
ASN Duurzaam Aandelenfonds 358.100 316.503
ASN Duurzaam Obligatiefonds 115.438 107.583
ASN Duurzaam Mixfonds 129.284 125.931
ASN Duurzaam Milieu & Waterfonds 213.388 196.342
ASN Duurzaam Duurzaam Small & Midcapfonds 45.963 42.295
ASN Duurzaam Groenprojectenfonds 317.578 339.419
ASN-Novib Microkredietfonds 245.276 248.809

Rendement

De drie duurzame aandelenfondsen behaalden in eerste halfjaar van 2013 goede rendementen: het ASN Duurzaam Aandelenfonds 15,65 procent, het ASN Milieu & Waterfonds 10,57 procent en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 7,97 procent.

Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds was negatief: -1,23 procent. Dankzij het belang in aandelen kwam het ASN Duurzaam Mixfonds uit op 6,38 procent.

Het ASN-Novib Microkredietfonds behaalde een rendement van 1,76 procent. Het rendement van het ASN Groenprojectenfonds over het eerste halfjaar was negatief: -0,83 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door de stijgende kapitaalmarktrente.

Rendement in % in het eerste halfjaar 2013, inclusief herbelegd dividend ASN Beleggingsfondsen Benchmark
ASN Duurzaam Aandelenfonds 15,65 7,80
ASN Duurzaam Obligatiefonds -1,23 0,10
ASN Duurzaam Mixfonds 6,38 3,54
ASN Duurzaam Milieu & Waterfonds 10,57 11,72
ASN Duurzaam Duurzaam Small & Midcapfonds 7,97 8,07
ASN Duurzaam Groenprojectenfonds -0,83 n.v.t.
ASN-Novib Microkredietfonds 1,76 n.v.t.

Duurzame prestaties

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen waarin de fondsen beleggen met een vraag of verzoek. Met deze vorm van engagement spoort de bank ondernemingen aan hun beleid en praktijken op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit duurzamer te maken. De bank past ook engagement toe om te vragen om opheldering bij mogelijke misstanden. In de eerste helft van 2013 voerde de ASN Bank engagement met 76 bedrijven.

In heel 2012 ging het om 87 bedrijven. Het ASN Groenprojectenfonds verstrekte 36,4 miljoen euro aan nieuwe leningen op het gebied van duurzaam bouwen, windenergie en decentrale energievoorziening (warmte-koude-installaties). Dit is meer dan over de eerste helft van 2012 (33 miljoen euro).

Het ASN-Novib Microkredietfonds voegde een lening aan de Boliviaanse MFI Idepro aan de portefeuille toe. Ook nam het een deelneming in de eveneens Boliviaanse MFI Fortaleza, die een breed scala van krediet- en spaarproducten aanbiedt.

    Contactpersoon

    Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

    Delen op: