Den Haag • 03 juni 2014

Wij selecteren de ondernemingen, projecten en landen waarin de ASN Bank, ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer beleggen, op basis van onze strikte duurzaamheidscriteria. Ongeveer zes keer per jaar voert de ASN Selectiecommissie die selectie uit op basis van gedegen duurzaamheidsonderzoek. Op 26 mei, tijdens de tweede selectiecommissievergadering van 2014, kwamen ruim tachtig bedrijven en instellingen voorbij.

Duurzame lichtoplossingen

We konden een mooie nieuwe onderneming toelaten tot het universum van alle aandelenfondsen: OSRAM (Duitsland). Kunstlicht is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer vijftien procent van het elektriciteitsgebruik. Dat kan aanzienlijk minder worden met behulp van energie-efficiënte lampen (spaarlampen), intelligent lichtbeheer en innovatieve lichtsystemen, zoals op led gebaseerde producten. OSRAM ontwikkelt en produceert deze. Het doel van OSRAM is dat ledproducten in 2017 voor de helft van de winst zorgen.

Sector software & services

Voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds onderzochten we bedrijven uit de sector software & services in de Verenigde Staten en India. Deze sector ontwikkelt (computer)programma’s voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor infrastructuur, bedrijven, beveiliging, pc’s, televisies, telefoons, auto’s en machines. De sector biedt ook diensten aan de afnemers van haar software, zoals onderhoud, helpdeskservice, servers, systeemontwikkeling en online diensten.

Wat zijn de duurzaamheidsrisico’s?

 • Veel ondernemingen in de sector software & services zijn internationaal actief. Als zij werken in (hoog)risicolanden (landen met een grote kans op mensenrechtenschendingen), lopen ze een verhoogd risico op corruptie.
 • De sector werkt vaak voor overheden, met als risico dat ze speciaal voor de wapenindustrie of defensie software ontwikkelt.
 • De sector loopt risico op schending van intellectuele eigendomsrechten, zeker doordat technologieën zich sneller ontwikkelen dan de regels erover.
 • Specifieke aandachtspunten zijn het recht op vrijheid van meningsuiting (censuur) en privacy. De bedrijven in deze sector kunnen ook positief bijdragen aan mensenrechten door bijvoorbeeld mensen toegang te bieden tot informatie.
 • Op milieugebied is het energieverbruik een risico. De productie van software met behulp van ‘zware’ computers, het draaien ervan via servers en het onderhoud vragen allemaal veel energie.
 • Veel Amerikaanse ondernemingen erkennen vrijheid van vereniging niet als fundamenteel recht. De Amerikaanse praktijk voldoet op dit punt niet aan onze normen. Daarom eisen we dat ondernemingen minstens beleid hebben over vrijheid van vereniging.

Wat werd over de sector besloten?

We konden helaas geen nieuwe ondernemingen uit de sector software & services goedkeuren. Wat besloten we over de ondernemingen die zich al in het universum bevonden?

 • De Indiase bedrijven Tata Consultancy Services en Wipro werden afgekeurd vanwege hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van software voor de wapenindustrie of defensie.
 • CA Technolgies (VS) werd afgekeurd vanwege betrokkenheid bij short odds-gokspelen. Daarbij volgt winst of verlies direct op de inzet, wat deze gokspelen heel verslavend maakt).
 • Symantec Corp (VS) is opnieuw goedgekeurd.
 • Met Salesforce.com (VS) gaan we in gesprek over het tekortschietende beleid voor vrijheid van vereniging en voor milieu.

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds onderzochten we elf ondernemingen. Twee ondernemingen die zich in het universum bevonden, zijn afgekeurd:

 • Intertek (VK) levert ondersteunende diensten aan kerncentrales. Ook produceert het militaire uitrusting, zoals testsystemen. Beide activiteiten sluiten wij uit.
 • Galliford Try (VK) legt nieuwe wegen aan in Groot-Brittannië. Wij investeren niet in de aanleg van nieuwe wegen in OESO-landen. Daarnaast levert Galliford ook diensten die essentieel zijn voor de exploratie van fossiele grondstoffen en zich daar specifiek op richten. Ook dat is reden voor afkeuring.

ASN Milieu & Waterfonds

Voor het ASN Milieu & Waterfonds onderzochten we maar liefst 41 nieuwe ondernemingen. Daarvan konden we er 11 goedkeuren. Enkele daarvan zijn actief in de sector duurzame energie (zonne –en windenergie): het Amerikaanse Sunpower en de Chinese ondernemingen Xinjiang Goldwind en China Singyes Solar Tech.

We verwijderden twee ondernemingen uit het universum van het fonds:

 • Ormat Industries, omdat dit Amerikaanse bedrijf specifieke en essentiële producten levert aan de olie- en gasindustrie.
 • Fuel Tech, eveneens uit de Verenigde Staten, omdat het specifieke en essentiële producten en diensten levert aan de sector fossiele energie.

Delen op: