Oproep denktank JongerenXNaturalis aan politiek: ‘Tijd voor biodiversiteit’

27 mei 2021

JongerenXNaturalis, een denktank van jongeren en wetenschappers, ging vorige week in Den Haag in gesprek met Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg klimaatakkoord) over het belang van biodiversiteit. Want, ook in Nederland moet biodiversiteit een plek krijgen op de politieke agenda: het is van levensbelang.

Vertegenwoordigers Aniek Moonen (Jonge Klimaatbeweging) en Auke-Florian Hiemstra (Naturalis Biodiversity Center) overhandigden samen het manifest Tijd voor biodiversiteit aan de politicus, dat meer dan 6000 keer werd ondertekend.

Ed Nijpels onderschrijft de boodschap van het manifest: “Het is in ieders belang biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Nu moeten er afspraken worden gemaakt met alle verantwoordelijke partijen, afspraken waaraan we elkaar moeten houden. Alleen op die manier kunnen we de achteruitgang stoppen. Ik zie uit naar de vervolgstappen van JongerenXNaturalis.”

Biodiversiteit

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, aldus de jongeren. En daar moet verandering in komen. Auke-Jan Hiemstra: “De Europese Unie heeft deze week hun biodiversiteitsstrategie 2030 gepresenteerd. Ook in Nederland moet biodiversiteit een plek krijgen op de politieke agenda, want het is van levensbelang. Een gezond ecosysteem zuivert ons water en onze lucht, houdt het klimaat in balans, zet afval om in grondstoffen en zorgt voor de bestuiving en bemesting van gewassen. Daarom wordt het verlies van biodiversiteit een enorm probleem voor alle komende generaties.”

Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit

Jongeren maken zich zorgen over de leefbaarheid van de wereld, maar tot op heden is daar nog te weinig mee gedaan. Daarom roepen zij de politiek op om nu samen actie te ondernemen. Moonen: “Noch de biodiversiteitscrisis, noch de klimaatcrisis kunnen wachten op een nieuw regeerakkoord, of een volgend kabinet. Het is nu tijd voor serieuze en politieke actie. Zo pleit de denktank voor een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit, die de crises een halt zouden kunnen toeroepen. Wat ons betreft kunnen deze geknipt en geplakt worden in het nieuwe regeerakkoord.”

Onafhankelijk rapporteur

Moonen, Hiemstra en Nijpels spraken uitvoerig over een plan van aanpak. Nijpels: “Met het manifest wordt een belangrijk thema aangekaart, waarover het nog veel te weinig gaat in het publieke en politieke debat. Deze crisis heeft een ‘1,5 graad’ van de klimaatverandering nodig: een signaal dat de ernst van het probleem op lange termijn visualiseert. Daarnaast is het nu van belang om onszelf een doel te stellen en daarmee aan de slag te gaan. Ga aan tafel met degenen die verantwoordelijk zijn en maak afspraken met hen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan als onafhankelijke rapporteur de voortgang en status meten. Als een barometer voor de biodiversiteit.”

JongerenXNaturalis

De denktank JongerenXNaturalis bestaat uit zo’n 60 vertegenwoordigers van Nederlandse jongerenorganisaties (zoals de Jonge Klimaatbeweging, JNM (Jongeren in de Natuur), NJR (Nationale Jeugdraad) Youth For Climate NL, Urgenda, Dutch Wavemakers, Milieudefensie, Fridays for Future, Teachers For Climate en Jongeren Milieu Actief), studenten, kunstenaars en wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center.

JongerenXNaturalis wordt mede mogelijk gemaakt door ASN Bank. Via de ASN Foundation steunt zij organisaties en projecten die een waardevolle bijdrage leveren aan biodiversiteit, klimaat en mensenrechten.

Delen op: