Op weg naar leefbaar loon in kledingsector

Den Haag • 13 november 2016

Geen van de veertien kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum betaalt al zijn productiemedewerkers een leefbaar loon. Dat is de uitkomst van een onderzoek van ASN Bank en het Impact Centre Erasmus. We presenteren het onderzoeksrapport op 14 november 2016 tijdens de jaarlijkse conferentie in Geneve over mensenrechten bij bedrijven.

Doel: leefbaar loon in kledingsector

De ASN Beleggingsfondsen beleggen in de kledingsector. We hebben veertien grote textielbedrijven goedgekeurd voor belegging; zij zijn opgenomen in ons beleggingsuniversum. Om duurzame vooruitgang in deze sector te stimuleren hebben we een langetermijndoel gesteld. In 2030 moeten alle textiel- en kledingbedrijven in het beleggingsuniversum een leefbaar loon betalen aan hun productiemedewerkers. Ook moeten ze ervoor zorgen dat de medewerkers van hun directe leveranciers een leefbaar loon ontvangen.

Wat is leefbaar loon?

Van een leefbaar loon kan iemand voorzien in de basisbehoeften van zichzelf en zijn gezin. Dat gaat om voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg, plus een bedrag voor onvoorziene kosten en sparen. Een leefbaar loon helpt werknemers om de armoede te ontstijgen. Het leidt vaak ook tot andere verbeteringen, zoals vermindering van kinderarbeid.

Onderzoek en scores

De start van ons langetermijndoel bestond uit een onderzoek – samen met het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit – naar leefbaar loon in de kledingindustrie. Daaruit bleek dat bijna alle bedrijven in ons beleggingsuniversum het belang van leefbaar loon erkennen. Zij geven nu aan minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Dat is in veel landen geen leefbaar loon. In de praktijk moeten ze nog grote stappen zetten.

In hoeverre hebben ze de ambitie en het beleid om leefbaar loon in te voeren? Dat ziet u in de tabel. Meer informatie staat in het onderzoeksrapport.

Delen op: