Den Haag • 16 juni 2015

Van 16 tot en met 19 juni vindt in Den Haag de internationale conferentie “No more food to waste” plaats. De conferentie is georganiseerd door de Nederlandse overheid in samenwerking met onder meer de Wereldvoedselorganisatie (FAO).

Tijdens de conferentie spreken vertegenwoordigers van internationale organisaties, het bedrijfsleven, investeerders en onderzoeksorganisaties over de vraag: hoe kunnen we voedselverspilling in de hele productieketen voorkomen en de duurzaamheid van het voedingssysteem vergroten?

Waarom voedselverspilling tegengaan?

Meer dan 805 miljoen mensen hebben iedere dag honger. Doordat de wereldbevolking groeit, is er naar verwachting in 2050 zestig procent meer voedsel nodig. Bovendien groeit de middenklasse en daarmee de vraag naar vlees, verse producten en voedsel van betere kwaliteit.
Momenteel wordt echter eenderde van al het voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verspild of het gaat verloren. Als dat aandeel krimpt en er meer voedsel wordt opgegeten, kan dat bijdragen aan voedselzekerheid.

Standpunt van de ASN Bank

Het tegengaan van voedselverspilling raakt direct aan de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

1. Mensenrechten

Voeding is een primaire levensbehoefte. Het is ook een afgeleid mensenrecht. Volgens artikel 25.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft “iedereen […] het recht op een adequate levensstandaard voor de gezondheid en welzijn van hemzelf en zijn familie, inclusief voedsel, [….].

Hoe staat het momenteel met het mensenrecht op voeding? Zoals gezegd lijden 805 miljoen mensen elke dag honger. Volgens de WHO sterven dagelijks zeventienduizend kinderen onder de vijf jaar; in 45 procent van de gevallen is gebrek aan (goede) voeding daarvan de oorzaak (cijfers 2013). Wereldwijd lijden twee miljard mensen aan “verborgen honger”: hun dieet is zo eenzijdig dat ze onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgen.

2. Klimaat en biodiversiteit

Door de groeiende vraag naar voeding zijn er steeds meer natuurlijke hulpbronnen nodig. De landbouwsector heeft een grote impact op natuur en milieu. Deze sector gebruikt land en water, bestrijdingsmiddelen die in het milieu terechtkomen, antibiotica en meststoffen. Dit veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen (NO2, CH4) en niet-broeikasgassen (NH3) in de lucht. Daarnaast leidt landbouw in grote delen van de wereld tot verslechtering van de bodemkwaliteit door erosie en roofbouw.

Als er minder voedsel wordt verspild, wordt de voedingssector efficiënter, de economische productiviteit hoger en de uitstoot van broeikasgassen lager. Momenteel wordt 7 procent van alle uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door voedselafval. De verspilling is dus een belangrijke factor bij de opwarming van de aarde.

Wat doet de ASN Bank?

Wij steken geen geld in landbouw, veeteelt en visserij omdat deze over het algemeen niet voldoen aan onze criteria op het gebied van biodiversiteit. Wel steunen we duurzame initiatieven die voedselverspilling tegengaan.
Lees meer over voedselverspilling.

Delen op: