Met de camera strijden voor mensenrechten

Den Haag • 05 juli 2016

De ASN Bank werkt aan een duurzame wereld, waarin mensenrechten gerespecteerd worden. Daarom gaan we misbruik van wapens zoveel mogelijk tegen. Onder meer door niet te beleggen in ondernemingen die wapens maken of verhandelen. Of die het gebruik van wapens mogelijk maken, zoals sommige elektronicabedrijven.

Misstanden naar buiten brengen

In de strijd tegen wapens werken we samen met Amnesty International. We steunen het project Huricap. Dat leidt lokale mensen op om te rapporteren over mensenrechtenschendingen. Zo komen schendingen van mensenrechten die anders onopgemerkt zouden blijven, terecht in rapporten voor internationaal overleg. Ook leiden de rapportages tot aandacht voor misstanden in de media.

Bombardementen op Soedanese bevolking

Een voorbeeld hiervan is Soedan. De Soedanese regering vecht al vijf jaar tegen het volksbevrijdingsleger in de zuidelijke provincies Zuid-Kordofan en Blue Nile. Zij voert onaangekondigd beschietingen en bombardementen uit. Daarbij maakt ze geen onderscheid tussen militaire doelen en burgerdoelen. Het bombarderen en beschieten van burgers is een schending van het internationale humanitaire recht en heeft geleid tot een humanitaire crisis.

Bewijzen vastleggen

Amnesty leidt plaatselijke mensenrechtenactivisten op om schendingen te monitoren, er bewijzen van te verzamelen en erover te rapporteren. De activisten maken foto’s en films. Ze leggen de tijdstippen en locaties van beschietingen en bombardementen vast. Ook spreken ze met slachtoffers en getuigen. Zo zorgen ze voor bewijzen van de schendingen.

Een van de activisten zegt het zo: “We kunnen niet allemaal de wapens opnemen om te vechten. Je kunt op vele manieren tot een oplossing komen. Ik gebruik mijn camera als wapen.”

Lees meer over het project Huricap.

Delen op: