Meer Nederlandse spaarders en beleggers kiezen voor duurzaam

Den Haag • 13 november 2014

Het aanbod van duurzame beleggingsproducten stijgt. Die conclusie staat in het rapport over duurzaam sparen en beleggen dat de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) donderdagmorgen 13 november presenteert. De presentatie van het rapport is onderdeel van een conferentie van VBDO tijdens de “Week van het duurzaam beleggen” van 10 tot 14 november.

Versnelling

“Duurzaam beleggen in de versnelling” was de titel van de conferentie. Die versnelling blijkt uit de uitkomsten van het gepresenteerde rapport. Het vermogen dat Nederlandse particulieren onderbrengen in duurzame spaarproducten en beleggingsfondsen, is in 2013 met 11% gegroeid tot 25,1 miljard euro. De duurzame spaar- en beleggingsmarkt groeide sneller dan de totale spaar- en beleggingsmarkt (1,5%).

Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid en Onderzoek bij de ASN Bank, is blij met de toename van duurzame financiële producten. “Keuzes zijn gebaseerd op wat je als bank wilt bereiken. Wij hebben bijvoorbeeld de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen met ons kantoor, met ook met onze financieringen en beleggingen. Daarmee willen we de financiële sector inspireren om ook te kiezen voor een bijdrage aan het klimaat. Daarmee dragen we ook bij aan een verdere verduurzaming van de spaar- en beleggingsmarkt.”

Marktaandeel duurzaam beleggen naar 9,6%

Het marktaandeel van duurzaam beleggen steeg in 2013 met 7,8%. Daarmee maakte duurzaam beleggen 9,6% uit van de totale markt voor beleggingsproducten. De ASN Beleggingsfondsen hadden in 2013 een marktaandeel van 18,3% in de duurzame beleggingsmarkt.

De groei wordt volgens de VBDO vooral gestimuleerd door de toename van het aantal duurzame beleggingsproducten. Dankzij het grote aanbod van duurzame beleggingsproducten kunnen beleggers hun portefeuille volledig duurzaam invullen, aldus VBDO-directeur Guiseppe van der Helm. Hij wijst erop dat duurzame fondsen op uiteenlopende wijze invulling geven aan het begrip duurzaam beleggen. “Daar moeten consumenten zich wel in verdiepen.”

Marktaandeel duurzaam sparen naar 4,7%

Het bedrag aan duurzaam spaargeld nam in 2013 toe met 10,3% tot 15,4 miljard euro. De totale spaarmarkt groeide vorig jaar met slechts 0,7%. De omvang van het duurzame spaargeld groeit al sinds 2007 harder dan het “reguliere” spaargeld.

Het spaarvermogen van de ASN Bank is in 2013 met ongeveer 3% gegroeid, beduidend minder hard dan het totale duurzame spaargeld. Desondanks blijft de ASN Bank marktleider op de duurzame spaarmarkt met een marktaandeel van 63,5% in 2013.

Lees meer over de Week van het duurzaam beleggen en het rapport “Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2013”.

Delen op: