Marktaandeel duurzaam sparen en beleggen gegroeid  

Den Haag • 24 november 2015

Het vermogen dat Nederlandse particulieren onderbrachten in duurzame spaarproducten en beleggingsfondsen, nam in 2014 toe met 17,3% tot 29 miljard euro. De totale spaar- en beleggingsmarkt groeide met 3,3% tot 441 miljard euro. Het marktaandeel van duurzaam sparen en beleggen nam dan ook toe, namelijk tot 6,6% eind 2014. Eind 2013 was dat nog 5,8%.

Dat meldde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in haar vijftiende rapportage “Duurzaam Sparen en Beleggen”. Deze verscheen op 20 november 2015.

Bijdrage aan de toekomst

Voor de ASN Bank is duurzaam beleggen en financieren geen doel, maar het middel om de duurzame samenleving te realiseren. Wij beoordelen ondernemingen, overheden en projecten waarin we geld steken, op de vraag: wat dragen ze bij aan een rechtvaardige, duurzame toekomst – een toekomst waarin ook volgende generaties kunnen voorzien in hun welvaart en welzijn? Als een onderneming rekening houdt met de maatschappij nu én straks, verwachten we dat zij succesvol zal blijven.

"De fossiele sector is een sunset industrie. Die bestaat niet meer in 2050".

Piet Sprengers, ASN Bank

Delen op: