Markt duurzaam sparen en beleggen blijft groeien

Den Haag • 25 november 2016

Het totale bedrag dat Nederlanders duurzaam spaarden en belegden, nam in 2015 toe met 11,4% tot 30,9 miljard euro. Dat meldde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in haar vijftiende rapportage “Duurzaam Sparen en Beleggen”. Deze verscheen op 25 november 2016.

Marktaandeel duurzaam beleggen naar 10,8%
De totale markt van duurzame beleggingen is in 2015 met 30,6% procent gegroeid van 11,5 miljard euro naar 15,1 miljard euro. Het aandeel dat alle duurzame beleggingen samen uitmaken van de gehele beleggingsmarkt in Nederland, nam toe van 10,4% naar 13%. Duurzaam beleggen heeft daarmee een steeds groter aandeel in de totale beleggingsmarkt.

Marktaandeel duurzaam sparen licht gedaald
De totale duurzame spaarmarkt is in 2015 voor het eerst sinds 2007 gekrompen: het duurzame spaargeld nam af met 2,2% naar 15,8 miljard euro. Hiermee komt het marktaandeel van duurzaam sparen in 2015 op 4% van de totale Nederlandse spaarmarkt.

De lichte krimp van duurzaam sparen is niet in lijn met de totale Nederlandse spaarmarkt. Deze groeide in 2015 met 4,1%. Een mogelijke verklaring is volgens de VBDO de historisch lage rente; spaarders zoeken een hoger rendement op hun vermogen door bijvoorbeeld te gaan beleggen.

ASN Bank in 2015
In 2015 nam het totale vermogen onder beheer van ASN Bank met 535 miljoen euro toe tot 13,4 miljard euro. Het spaargeld bleef met 9,9 miljard euro vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Het marktaandeel van ASN Bank in de totale duurzame spaar- en beleggingsmarkt was eind 2015 43,4%.

Delen op: