Den Haag • 3 mei 2016

Kolen zijn de belangrijkste oorzaak van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een kwart van de uitstoot is afkomstig van kolenverbranding. Dat blijkt uit een geactualiseerde versie van de flowchart die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toont. In het diagram is van begin tot eind te zien waar de broeikasgassen vandaan komen en hoeveel van elk gas uiteindelijk in onze atmosfeer terecht komt.

Groei uitstoot

De laatste keer dat de flowchart geactualiseerd werd was in 2013, door een samenwerking van Ecofys, Duurzaambedrijfsleven.nl en de ASN Bank. Toen zijn er gegevens gebruikt over 2010. De geactualiseerde versie van de flowchart is gemaakt met gegevens over 2012. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is in die periode gegroeid: van 48.629 megaton in 2010 naar 51.840 megaton in 2012.

25% broeikasgassen brandstoffen van kolen

De flowchart maakt ook zichtbaar welke sectoren het meeste bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en welke bronnen zij daarvoor gebruiken. Kolenverbranding is de meest vervuilende vorm van energiewinning: 25% van alle broeikasgassen zijn afkomstig van kolen. Tevens komt binnen de bebouwde omgeving een groot aandeel van de emissies van kolenverbranding.

Industrie grootste vervuiler

Vergeleken met de oude wordt uit de nieuwe flowchart duidelijk dat het aandeel CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen en industriële processen met 2% is gestegen naar 67% in totaal. Daarvan bestaat 29% uit emissies van de industrie, afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen. De helft van de emissies door verbranding van fossiele brandstoffen komt van kolenverbranding. Industrie levert daarmee de grootste bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Ontbossing vermindert

Ook bij het kappen van bomen komt CO2 vrij. Uit de flowchart blijkt dat uitstoot door ontbossing in 2013 bijna 8% bedroeg. Dat is een vermindering ten opzichte van 2010, toen ontbossing verantwoordelijk was voor ruim 10% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Innovatief

De World GHG Emissions Flowchart werd in 2000 gelanceerd door het World Resources Institute, een gerenommeerd onderzoekscentrum voor beleid op het gebied van grondstoffen en milieu. Voor het eerst werd zo duidelijk hoeveel broeikasgassen echt werd uitgestoten en wie daarvoor verantwoordelijk was. Sindsdien is de flowchart een van de meest gebruikte diagrammen om inzicht te geven in broeikasgassen en het klimaatprobleem.

Boilerplate

Over Ecofys – Experts in Energy

Ecofys werd in 1984 opgericht met de missie: “Duurzame energie voor iedereen”. Ecofys is nu de toonaangevende expert in duurzame energie, energiebesparing & CO2-efficiëntie, energiesystemen & -markten en energie- & klimaatbeleid. De unieke combinatie van al deze vakgebieden is de sleutel tot zijn succes. Ecofys creëert slimme, effectieve, praktische en duurzame oplossingen voor en met klanten over de hele wereld, uit zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. In België, Nederland, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk heeft Ecofys meer dan 200 experts in dienst die met toewijding werken aan oplossingen voor energie en klimaat.

Downloads

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: