Den Haag • 9 april 2015

Vanaf 2015 zijn KNGF Geleidehonden en het Nationaal Ouderenfonds nieuwe maatschappelijke partners van de ASN Bank. De bank ondersteunt daardoor het kennis- en innovatiecentrum voor de opleiding van diverse typen geleidehonden. Ook draagt zij bij aan de OuderenOmbudsman, een dienst van het Nationaal Ouderenfonds en aan uitjes voor kwetsbare ouderen.

Het partnership met beide organisaties vloeit voort uit het vijfde maatschappelijke thema dat de ASN Bank introduceert: zorg & welzijn. “Bij zorgzaamheid en medemenselijkheid draait het uiteindelijk om een gelukkige toekomst, met voldoende welvaart, een goede gezondheid, een mooie natuur en een prettig klimaat,” aldus Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank. “Zorg voor elkaar hoort daarbij. Iedereen heeft ermee te maken, vaak van heel dichtbij. Goede zorg is de basis van samenleven. De ASN Bank heeft een geschiedenis van solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid. Daarom passen dit thema en deze nieuwe partners uitstekend bij ons.”

Vijf thema’s

Om het brede, abstracte begrip ‘duurzaamheid’ concreter te maken, heeft de ASN Bank al in 2010 vier duurzame thema’s geïntroduceerd: eerlijke handel, duurzame energie, de strijd tegen kinderarbeid en de strijd tegen wapenhandel. Daar komt nu als vijfde thema zorg & welzijn bij.

Bij elk thema werkt de bank samen met twee partners. Voor hun projecten ontvangen de tien maatschappelijke partners financiële ondersteuning van de ASN Bank. Die steun is gekoppeld aan ASN Ideaalsparen en de ASN Creditcard. Klanten met deze producten kunnen hun voorkeur voor een of meer thema’s aangeven.

Donatie

Namens haar klanten doneert de ASN Bank aan deze projecten in 2015 zowel een vast als een flexibel bedrag. De verdeling van het flexibele bedrag gebeurt op basis van de keuzes van de ASN-klanten voor de verschillende thema’s. Zo steunen klanten de projecten die horen bij de thema’s van hun keuze, zonder dat het hun iets extra’s kost.

Over 2014 was de donatie per themapartner:

Tegen kinderarbeid

  • Cordaid Kinderstem - Onderwijs voor kinderen in Congo/Hulp aan meisjes in de prostitutie in Congo: 193.358 euro
  • Plan Nederland - Toekomst dienstmeisjes in Dhaka/ Life Option Program in Nepal (Bangladesh): 193.358 euro

Eerlijke handel

  • Solidaridad - Textielindustrie in Azië: 190.349 euro
  • Oxfam Novib - Duurzame cacao uit Nigeria: 190.349 euro

Tegen wapenindustrie

  • War Child - Hulp aan oorlogskinderen in Congo: 186.914 euro
  • Amnesty International – Speciaal Programma voor Afrika: 186.914 euro

Duurzame energie

  • Stichting Natuur & Milieu – Zet scouting in de zon/Project Wind: 194.108 euro
  • Urgenda - Texel energieneutraal: 194.108 euro

Het totaalbedrag was in 2014 ruim 1,5 miljoen euro.

ASN Jeugdsparen

De ASN Bank geeft ook een aparte financiële bijdrage aan kinderprojecten van Cordaid en Nationaal Fonds Kinderhulp. Over 2014 gaat het om in totaal 333.000 euro. Met dit bedrag worden via Nationaal Fonds Kinderhulp kinderen in Nederland geholpen die in armoede leven. Ook steunt de ASN Bank twee projecten van Cordaid in Afrika die bevorderen dat kinderen gezondheidszorg krijgen en naar school gaan.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: