Klimaatdoel ASN Bank dichterbij 

Den Haag • 05 oktober 2015

De ASN Bank wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Niet alleen met onze kantoororganisatie, maar met al onze financieringen en beleggingen. Want die laatste hebben een invloed op het klimaat die naar schatting duizend keer groter is dan de CO2-uitstoot van ons kantoor.

Resultaten 2e kwartaal 2015

Eind 2014 was de klimaatdoelstelling voor 45% gerealiseerd. Eind juni 2015 was dat bijna 70%. De resultaten per 30 juni 2015 ziet u in de tabel.

30 juni 2015 CO2-winst* Investeringen in duurzame energie en energiebesparing CO2-verlies* CO2-uitstoot van financieringen en beleggingen Gerealiseerd deel van het klimaatdoel
ASN Bank 272 443 61,4%
ASN Beleggingsfondsen 142 154 92,2%
Totaal 414 597 69,4%
* De cijfers in deze kolommen geven kilotonnen CO2-equivalenten weer

Toelichting

We verbeteren voortdurend de kwaliteit van de gegevens. Zo hebben we sinds kort betere data over de invloed van warmte-koude-installaties op het klimaat. Daardoor is de CO2-winst van warmte-koude-installaties afgenomen. Deze verbetering in de datakwaliteit is al meegenomen in de tabel hierboven.

Al doende scherpen we de meet- en rekenmethodes telkens aan. Binnenkort doen we dat met de berekening van de CO2-impact van staatsobligaties. Daardoor gaan we meer CO2-impact aan staatsobligaties toerekenen. Als gevolg daarvan zullen de cijfers per 30 september 2015 waarschijnlijk minder gunstig zijn.

Waarom klimaatneutraal?

We vinden dat we medeverantwoordelijk zijn voor de CO2–uitstoot van ondernemingen, instellingen en projecten die we financieren of waarin we beleggen. Met het geld dat wij – en dus onze klanten –aan bedrijven beschikbaar stellen, maken wij de CO2-uitstoot van die bedrijven mogelijk. Zo zijn we medeverantwoordelijk voor hun invloed op het klimaat.

Wat is ons klimaatdoel?

In 2030 moet de CO2-uitstoot waarvoor we verantwoordelijk zijn, volledig worden gecompenseerd door beleggingen en financieringen die de CO2-uitstoot verminderen.

Hoe doen we dat?

  • We maken het cijfer in de kolom “CO2-winst” hoger. Dat doen we door projecten te financieren die de CO2-uitstoot vermijden. Bijvoorbeeld projecten voor duurzame energie, energiebesparing en het energiezuinig maken van gebouwen.
  • We maken het cijfer in de kolom “CO2-verlies” kleiner. We investeren niet in fossiele energie en beleggen vooral in ondernemingen die zuinig omgaan met energie.

Waarom vinden we dit belangrijk?

De ASN Bank is een kleine bank. Onze invloed op het klimaat is niet groot. Maar we zijn wel de eerste bank die zich deze doelstelling heeft gesteld. We lopen voorop met het ontwikkelen van methodes om onze invloed op het klimaat te meten. Andere banken kunnen daar hun voordeel mee doen, want we delen onze bevindingen.

Delen op: