Kledingbedrijven betalen productiewerkers geen leefbaar loon

Den Haag • 13 november 2016

ASN Bank en het Impact Centre Erasmus, Expertisecentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzochten veertien grote bedrijven in de kleding- en textielsector. Geen van deze bedrijven betaalt al zijn productiemedewerkers een leefbaar loon uit.

Negen van de veertien bedrijven hebben in hun beleid opgenomen dat ze het gemiddelde loon voor de sector (industry average wage) betalen als dat hoger is dan het wettelijke minimumloon in het productieland. ASN Bank wil dat alle bedrijven in de kledingindustrie die zij voor belegging heeft goedgekeurd, in 2030 een leefbaar loon (minimum living wage) betalen aan hun productiemedewerkers. Zo wil zij de duurzaamheid in deze sector bevorderen. De bank presenteert het onderzoeksrapport op 14 november aan de VN tijdens de mensenrechtenconferentie in Geneve.

Van een leefbaar loon kan een persoon voorzien in de basisbehoeften van zichzelf en zijn gezin. Dat gaat om voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg, plus een bedrag voor onvoorziene kosten en sparen. Een leefbaar loon helpt werknemers om de armoede te ontstijgen. Het leidt vaak ook tot andere verbeteringen, zoals minder kinderarbeid.

ASN Bank stelt doel voor leefbaar loon in de kledingsector

In 2030 moeten alle textiel- en kledingbedrijven die ASN Bank voor haar beleggingsuniversum heeft goedgekeurd, een leefbaar loon betalen. Zij betalen dat leefbare loon aan hun eigen productiemedewerkers, en zorgen er ook voor dat medewerkers van hun directe leveranciers een leefbaar loon ontvangen. Met dit doel wil de bank duurzame vooruitgang in deze sector stimuleren.

Beleid en praktijk

Uit het onderzoek dat ASN Bank samen met het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit deed, blijkt dat bijna alle bedrijven het belang van leefbaar loon erkennen. In de praktijk moeten zij echter nog grote stappen zetten. Dat blijkt uit de rapportkaarten die van alle onderzochte bedrijven zijn gemaakt. Deze geven aan in hoeverre de bedrijven ambitie en beleid hebben om leefbaar loon in te voeren. Daarin loopt H&M voorop, terwijl Amer Sports als hekkensluiter alleen het wettelijke minimum in zijn beleid heeft opgenomen. De scores hebben alleen betrekking op de visie, het beleid, de implementatie en transparantie van de bedrijven. Ze zeggen niets over het loon dat bedrijven in de praktijk betalen.

Goede basis voor verbeteringen

Charlotte Scheltus, mensenrechtenspecialist bij ASN Bank, zegt dat er nog veel te doen is. Maar zij is ook positief over de kansen: “We hebben contact opgenomen met de onderzochte bedrijven. De medewerking en dialoog die ontstond, verrasten ons positief. We worden als belegger gehoord. De openheid bij de bedrijven vormt een goede basis voor verbeteringen in de toekomst.”

Vrij te gebruiken methodiek

ASN Bank hoopt dat ook andere financiële instellingen zich verdiepen in het loon in de kledingindustrie. De methode die de bank samen met het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit heeft ontwikkeld, is daarom openbaar. Andere (financiële) instellingen kunnen haar vrij gebruiken. De Erasmus Universiteit ondersteunt dat streven: “Wetenschap en praktijk laten zien dat ze samen een model kunnen ontwikkelen waardoor financiële instellingen beter kunnen sturen op positieve impact”, aldus Dr. Karen Maas van het Impact Centre Erasmus. “Juist een financiële instelling heeft invloed door ergens wel of niet in te beleggen. Dit zorgt voor een ‘multipliereffect’. Daardoor genereert de sector meer positieve impact dan zij zelf voor mogelijk zou houden.”

Veranderstrategie in ontwikkeling

Het rapport en de rapportkaarten van de bedrijven vormen de basis voor de veranderstrategie die ASN Bank momenteel ontwikkelt om de kledingbedrijven te stimuleren. Deze strategie zal in eerste instantie gericht zijn op verbeteringen in het beleid. Deze vormen het startpunt voor verandering in de praktijk. Daarnaast scherpt de bank de methodiek aan, vooral om ook praktijkresultaten te kunnen meten. Over twee jaar is een vervolgmeting gepland om de veranderingen in kaart te brengen.

Over de ASN Bank

Sinds 1960 streeft ASN Bank naar een rechtvaardige, duurzame samenleving. Bij al haar activiteiten houdt zij rekening met mens, dier, natuur en de behoeften van toekomstige generaties. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten en organisaties die passen bij haar duurzame missie. De ASN Bank is onderdeel van SNS Bank N.V.

Downloads

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

    Delen op: