Den Haag • 18 augustus 2023

De Volksbank (waar ASN Bank onderdeel van is) heeft een aanwijzing ontvangen van de Nederlandsche Bank voor het onvoldoende in kaart brengen en behandelen van haar risico’s op witwassen en financiering van terrorisme. En moet daarom haar klantadministratie voor april 2024 verbeteren. Daarnaast heeft DNB het voornemen aangekondigd een procedure te starten om een bestuurlijke boete op te leggen. De Volksbank betreurt de huidige situatie en zet zich volledig in om de vereiste verbeteringen binnen de gestelde termijn door te voeren. Voor klanten van ASN Bank betekent dit dat zij de komende tijd mogelijk benaderd worden voor het actualiseren van hun klantgegevens. Ook is het beleid voor de acceptatie van zakelijke klanten aangescherpt.

Delen op: