23 juni 2021

Op het Binnenhof in Den Haag vond vandaag een bijzondere ontmoeting plaats. Vijftien basisschoolkinderen die hebben meegedaan aan de Nationale Klimaattop 2021 overhandigden daar het eerste Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. ASN Bank steunt de kinderen bij hun campagne.

De kinderen vroegen Nijpels er scherp op toe te zien dat het (nieuwe) kabinet zich inzet om artikel 21 van de Grondwet na te leven. Deze wet verplicht de overheid om ons land bewoonbaar te houden en ons leefmilieu te beschermen en te verbeteren.

Kinderen spreken zich uit

Het eerste Kinderklimaatakkoord van Nederland werd in maart van dit jaar gesloten. Kinderen uit de groepen 7 en 8 van 23 basisscholen in Nederland hebben hierin samen vastgelegd welke afspraken zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen. Dat is volgens de initiatiefnemers hard nodig. Elk jaar maken wereldleiders nieuwe afspraken om verdere klimaatverandering te voorkomen. En hoewel het om hun toekomst gaat, krijgen kinderen nog weinig ruimte om te zeggen wat zij ervan vinden.

Schone energie, zorg voor de natuur

ASN Bank is een van de maatschappelijke partners die het Kinderklimaatakkoord steunt. Freek Geurts, duurzaamheidsadviseur van ASN Bank licht toe: “ASN Bank wil kinderen graag een stem geven, het gaat tenslotte om hun toekomst. Het komend jaar gaan wij ons uiterste best doen om een van de doelen van de kinderen te realiseren: ‘Alleen nog maar schone energie, samen zorgen voor de natuur’. Dat doen wij door projecten op het gebied van duurzame energie te financieren en samen met onze partners aandacht te vragen voor herstel en bescherming van de natuur.”

Kamervragen

Voorlopig zijn de kinderen nog niet klaar met de politiek. Behalve de ontmoeting met Ed Nijpels staat er ook een ontmoeting gepland met Christine Teunissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Zij heeft naar aanleiding van het Kinderklimaatakkoord Kamervragen gesteld. Ze stelde onder meer de vraag om verantwoordelijkheid te nemen en de hoogste prioriteit te geven aan de reële zorgen die leven bij kinderen over de klimaatcrisis. De Kamer moet de vragen nog beantwoorden.

Delen op: