Jan van der Kolk nieuwe voorzitter raad van advies ASN Bank

Den Haag • 29 september 2014

Jan van der Kolk is de nieuwe voorzitter van de raad van advies van de ASN Bank. Hij volgt Femke Halsema op. De raad van advies adviseert de directie van de ASN Bank gevraagd en ongevraagd over haar duurzaamheidsbeleid.

Halsema bekleedde het voorzitterschap sinds 2012. Helaas kan zij door andere werkzaamheden onvoldoende tijd vrijmaken voor het voorzitterschap en lidmaatschap van de raad en heeft zij besloten zich terug te trekken. De ASN Bank respecteert haar besluit en is verheugd in korte tijd een nieuwe voorzitter te hebben gevonden binnen de huidige raad.

Achtergrond

Jan van der Kolk (1953) studeerde milieukunde en management consultancy. Hij is sinds 2008 lid van de raad van advies. Tot en met 2005 vervulde hij verschillende functies bij achtereenvolgens VNO-NCW, Deloitte en de adviestak van KPMG, onder andere als managing partner van KPMG Sustainability. Sindsdien is hij zelfstandig adviseur. Hij voerde vele projecten uit op het gebied van duurzaamheidsstrategie en -verslagen, managementsystemen en duurzaam beleggen bij financiële instellingen.

Van der Kolk heeft verschillende nevenfuncties, zoals die van voorzitter van de beleggingsadviescommissie van de Diaconie van de Protestantse gemeente in Den Haag, voorzitter van de jury voor de Verantwoord Ketenbeheer Award van de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ondernemingen (VBDO), lid van de Raad van Advies van Holland Quaestor en lid van de Milieuadviesraad van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Voor zijn rol als voorzitter van de raad van advies van de ASN Bank krijgt Van der Kolk een jaarlijkse vergoeding van 9.000 euro.

(On)gevraagd

De raad adviseert met name over de invulling van de duurzame missie van de ASN Bank, die is uitgewerkt in haar duurzaamheidsbeleid. De directie en de raad overleggen regelmatig over de activiteiten en resultaten en over de duurzame koers van de bank. De overige leden van de raad zijn Hans Kamps, Willemijn Verloop en Maarten van Huijstee. De vacature in de raad van advies die ontstaat, wordt in de loop van 2014 ingevuld.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: