Internationale Dag tegen Kinderarbeid

Den Haag • 12 juni 2016

Zondag 12 juni is de jaarlijkse Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Die dag is heel actueel, want wereldwijd werken ongeveer 215 miljoen kinderen. Zij kunnen niet of nauwelijks naar school en lopen kans op lichamelijke en geestelijke mishandeling. Bovendien hebben ze geen tijd om te spelen en dragen een te zware verantwoordelijkheid voor hun leeftijd. Kinderarbeid is daarom een ernstige schending van mensenrechten. Op de Dag tegen Kinderarbeid wordt hier wereldwijd aandacht voor gevraagd.

Wat doet de ASN Bank?

De ASN Bank streeft naar een duurzame wereld, waar mensenrechten gerespecteerd worden. In die wereld gaan kinderen naar school, zodat ze kans maken op een betere toekomst. Wij zetten het geld dat onze klanten bij ons sparen of beleggen, daarom niet uit in bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid.

Daarnaast doneren we geld aan projecten voor kinderen. Dat doen we in het kader van ons duurzame thema “tegen kinderarbeid”. Een van deze projecten is “Stop kinderarbeid op het platteland van Nepal” van Plan Nederland.

Kinderarbeid in Nepal

Veertig procent van de Nepalese kinderen tussen vijf en zeventien jaar werkt. Dat zijn er 3,1 miljoen. Daarom werkt Plan Nederland aan uitbanning van kinderarbeid in Nepal. Het project dat de ASN Bank steunt, concentreert zich op het platteland van Bardiya, een regio in Zuidwest-Nepal.

In Bardiya is de armoede groot. Veel gezinnen kunnen het hoofd alleen boven water houden als ook de kinderen werken. Plan bestrijdt daarom niet alleen kinderarbeid, maar geeft gezinnen de mogelijkheid de armoedespiraal te doorbreken.

Het project “Stop kinderarbeid op het platteland van Nepal” van Plan rust dan ook op drie pijlers:

  • Bevrijding van kinderen uit kinderabeid.
  • Versterking van het lokale kinderbeschermingssysteem, in samenwerking met lokale organisaties, de overheid en werkgevers.
  • Voorkoming van kinderarbeid; in dit kader geeft Plan voorlichting, organiseert dorpscomités voor kinderbescherming en zet clubs voor meisjes en jonge vrouwen op.

Nilam krijgt meer zelfvertrouwen

Nilam uit Bardiya is zeventien. Ze neemt deel aan een BLOP-centrum dat Plan ondersteunt. BLOP staat voor “Better Life Options Program”. In BLOP-centra leren kinderen levensvaardigheden. Ook praten ze over kinderrechten en hun dagelijkse leven.

Voordat Nilam bij het BLOP-centrum kwam, was ze heel verlegen. Ze durfde haar meningen, gevoelens en problemen niet met anderen te bespreken. Nu heeft ze meer zelfvertrouwen. “Ik voel me trots als onze leraar het fijn vindt dat mijn houding en prestaties zo vooruit gaan. Dat spoort me aan nog beter mijn best te doen om mijn doel te bereiken: ik wil verpleegster worden in een ziekenhuis.”

Delen op: