Info over uitstoot broeikasgassen geactualiseerd

Den Haag • 27 mei 2013

Hoeveel broeikasgassen stoten we jaarlijks uit? Dat is eenvoudig te zien in de infographic van het World Resources Institute (WRI) over de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De ASN Bank en Ecofys publiceren in samenwerking met DuurzaamBedrijfsleven een update van deze infographic.

In 2000 lanceerde het WRI een flowchart die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toont. Het WRI is een gerenommeerd onderzoekscentrum voor beleid op het gebied van grondstoffen en milieu. De grafiek was een eyeopener voor veel mensen. Niet eerder werd zo duidelijk hoe veel CO2 echt werd uitgestoten en wie ervoor verantwoordelijk was. De flowchart werd een van de meeste gebruikte diagrammen om inzicht te geven in broeikasgassen en het klimaatprobleem.

Sinds 2000 is de wereld naar schatting 30 procent meer CO2 gaan uitstoten. Ook weten we beter wat de impact is van ontbossing, wat de uitstoot van fabrieken is en hoe lang methaan – een krachtiger broeikasgas dan CO2 – in de lucht blijft.

In 2008 heeft WRI de flowchart voor het laatst geactualiseerd met gegevens over 2005. De ASN Bank en onderzoeksbureau Ecofys hebben, in samenwerking met DuurzaamBedrijfsleven.nl, een update van de flowchart gemaakt met gegevens uit 2010. De nieuwe grafiek toont van begin tot eind waar de broeikasgassen vandaan komen (bijvoorbeeld olie, kolen en ontbossing) en hoeveel van elk gas (kooldioxide, methaan, lachgas, ofwel CO2, CH4 en N2O) uiteindelijk in onze atmosfeer terecht komt.

De grafiek toont welke sectoren het meeste bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en welke bronnen zij daarvoor gebruiken. Zo is olie verantwoordelijk voor 21% van de totale uitstoot van broeikasgassen. De transportsector verbruikt een groot gedeelte van deze olie; de sector draagt voor 15% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen: 14,3% in de vorm van CO2 en 0,7% in de vorm van N2O. De ASN Bank gebruikt deze gegevens om prioriteiten te stellen aan haar klimaatbeleid.
World GHG Emissions Flow Chart 2010.

Downloads

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: