Den Haag • 25 september 2014

Op 19 september 2014 overleed Piet Boef. Hij werd op 1 januari 1980 directeur van de Algemene Spaarbank voor Nederland, zoals de ASN Bank toen nog heette. Van 1986 tot aan zijn pensionering in 1992 was hij algemeen directeur van onze bank.

Piet was een bevlogen mens, eerlijk en recht door zee, zonder franje. Hij zette zich met hart en ziel in voor solidariteit, bijvoorbeeld met de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Ook legde hij mede de idealistische basis waarop de ASN Bank nog steeds staat. Piet leverde een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de ASN Bank. De directie en medewerkers van de ASN Bank zijn Piet hiervoor zeer erkentelijk. Iedereen die met hem heeft samengewerkt, denkt met warme gevoelens aan hem terug.

Solidariteit

Wat Piet het meest kenmerkte, was zijn gevoel voor solidariteit. Als echte vakbondsman vond hij het belangrijk dat de arbeiders een eigen bank hadden in de ASN. Maar Piet was ook solidair met andere mensen wie onrecht werd aangedaan. Dat uitte zich het meest in zijn inzet voor de anti-apartheidsbeweging.

Zoals Piet zelf vertelde in ZAM Magazine: ‘De ASN kwam oorspronkelijk uit de socialistische hoek. De katholieken en protestanten hadden hun eigen banken, wij waren er voor de arbeiders. In de jaren ’70 en ’80 veranderde dat. De strijd tegen de apartheid werd heel breed gedragen – misschien zorgde onze betrokkenheid erbij er wel voor dat we de verzuiling konden ontstijgen en steeds verder groeien.’

Basis van het duurzaamheidsbeleid

Samen met mede-directeur Fred Daane werkte Piet de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid van de ASN Bank uit. Zij legden voor het eerst positieve en negatieve criteria vast op basis waarvan de bank haar beleggingen selecteerde: naleving van mensenrechten, bijdragen aan het welzijn van werknemers en de samenleving, bescherming van het milieu, en betrokkenheid van bedrijven bij de bewapeningsindustrie. In deze jaren werd het ‘mission statement’ verwoord dat de ASN Bank nog steeds hanteert, met als kern: de ASN Bank bevordert de duurzaamheid van de samenleving.

Passie en betrokkenheid

Piet Boef was degene die de slogan ‘Rente zonder bijsmaak’ introduceerde. Dit was jarenlang het motto waarmee de ASN Bank een steeds bredere groep klanten aansprak. De bank groeide in die tijd dan ook flink. De passie en betrokkenheid waarmee Piet Boef zijn functie als directeur van de ASN Bank heeft vervuld, hebben een grote bijdrage aan die groei geleverd.

Delen op: