Farmaceuten beloven transparantie

Den Haag • 02 mei 2017

Farmaceutische bedrijven Novartis en Novo Nordisk worden transparanter over hun betalingen aan zorgprofessionals zoals artsen. Zij zijn nu nog niet open over deze betalingen in alle landen waar zij medicijnen leveren. Deze toezegging deden beide farmabedrijven op hun aandeelhoudersvergadering, als antwoord op kritische vragen van ASN Bank. Wij stellen deze vragen aan farmabedrijven om hen aan te sporen eerlijker en transparanter te worden.

Betalingen aan artsen

Farmabedrijven mogen artsen betalen, bijvoorbeeld als deze bijdragen aan de ontwikkeling van een medicijn. Maar soms krijgen artsen betaald om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven. Dat beïnvloedt de keuze van de arts voor het middel. Dit kan ertoe leiden dat patiënten niet het beste medicijn krijgen van hun arts.

ASN Bank spoort farmabedrijven aan te publiceren waarvoor ze artsen betalen. Dat maakt het veel makkelijker om na te gaan wat de beweegreden van een arts is om een bepaald medicijn voor te schrijven. De toezeggingen van Novartis en Novo Nordisk zijn daarom belangrijke stappen naar een eerlijke farmasector.

Onethisch handelen

Vorig jaar onderzocht onderzoeksbureau Sustainalytics in onze opdracht de vijftien grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Daaruit bleek dat de bedrijven een goed beleid hebben voor ontwikkeling en verkoop van medicijnen. Maar ze houden te weinig toezicht op de uitvoering van dit beleid. Dit kan onethisch handelen tot gevolg hebben.

Eerlijke farma

Wij willen dat het gedrag van farmabedrijven meer in dienst van patiënten komt te staan. Daarom zijn wij voornamelijk in gesprek met vier farmabedrijven die we goedgekeurd hebben om in te beleggen: Novartis, Novo Nordisk, AstraZeneca en GlaxoSmithKline. Wij bezoeken hun aandeelhoudersvergaderingen, stellen kritische vragen en spreken met de verantwoordelijke personen bij de bedrijven. Zo werken wij eraan dat de farmaceutische industrie het belang van de patiënt centraal gaat stellen. Want medicijnen zijn essentieel voor een duurzame, leefbare wereld.

Lees meer over het traject naar eerlijke farma

Delen op: