Duurzame ASN Beleggingsfondsen groeien ondanks onrustig beursklimaat

Den Haag • 13 september 2016

Ondanks een onrustig beursklimaat, zijn de duurzame beleggingsfondsen van de ASN Bank in de eerste helft van 2016 verder gegroeid. De omvang van de fondsen groeide tot bijna 2,5 miljard euro. Een groei van 2,5 procent ten opzichte van eind 2015. De rendementen van verschillende fondsen stonden echter onder druk doordat onrustige economische en internationale omstandigheden hun weerslag hadden op de beurzen.

Rendement op basis van (beurs)koers in euro’s, incl. herbelegd dividend Rendement in %
1e halfjaar 2016 1e halfjaar 2015
ASN Duurzaam Aandelenfonds -6,01 18,56
ASN Duurzaam Obligatiefonds 5,43 -1,92
ASN Duurzaam Mixfonds 0,18 7,09
ASN Milieu & Waterfonds 0,71 16,80
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds -9,70 15,95
ASN Groenprojectenfonds 1,72 -0,28
ASN-Novib Microkredietfonds 0,47 0,42

Aandelenfondsen

De aandelenfondsen van de ASN Bank hadden in de eerste helft van 2016 te maken met onrustig tij doordat de Chinese munt verzwakte, de conjunctuur in de Verenigde Staten inzakte en het Britse referendum onrust veroorzaakte. Ook de olieprijs en de dreiging van een Amerikaanse renteverhoging droegen daaraan bij. Als gevolg daarvan behaalden met name de aandelenfondsen minder rendement dan in dezelfde periode van 2015.

Aan het rendement van het ASN Duurzaam Aandelenfonds droeg het overwogen belang in NTT Docomo positief bij. Deze Japanse aanbieder van mobiele communicatie profiteerde ervan dat meer klanten naar duurdere databundels overstapten. Ook de duurzame keuze om niet te beleggen in banken en verzekeraars vanwege hun gebrek aan transparantie, droeg eveneens positief bij. De aandelenkoersen van financiële instellingen werden geraakt door de lage rente en de toenemende kapitaaleisen. Een negatieve bijdrage aan het rendement kwam onder andere van Randstad. De koers van dit aandeel daalde na de Brexit-uitslag.

Een positieve uitzondering waren de aandelen van ondernemingen die werken aan oplossingen voor milieuproblemen. Dat gold vooral voor waterbedrijven actief in de infrastructuur. Zij droegen bij aan oplossingen voor periodes van droogte in onder andere California. Het ASN Milieu & Waterfonds kon daardoor een positief eerste halfjaar neerzetten.

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds is uniek omdat het overheden toetst op zowel hun sociale en milieuprestaties, als op een fundamenteel financieel criterium, namelijk hun terugbetaalcapaciteit (de verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen van een land). Het positieve rendement werd veroorzaakt doordat de rente daalde, waardoor obligatieleningen hoger gewaardeerd werden. Ook profiteerde het fonds van zijn overwogen belang in Nederland, Ierland en België.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten met een groenverklaring van de overheid, zoals projecten voor wind- en zonne-energie en decentrale energie-installaties (warmte-koude-opslag). In de eerste helft van 2016 verstrekte het fonds leningen van in totaal 19,9 miljoen euro. Nieuwe leningen gingen onder andere naar een zonnepark met 24 duizend zonnepanelen in Purmerend (Solar Park Purmerend B.V), een warmte-koude-opslag in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord en het project KiesZon, dat zonnepanelen op scholen plaatst.

ASN-Novib Microkredietfonds

Het ASN-Novib Microkredietfonds financierde per 30 juni 2016 bijna 80 microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Daarmee bereikte het naar schatting 14,1 miljoen individuele leningnemers, 1,5 miljoen meer dan eind 2015. Deze toename is voornamelijk veroorzaakt door de groei van het fonds in India. Van de 14,1 miljoen leningnemers is 76 procent vrouw. Het is belangrijk om vrouwen te bereiken, want de voordelen die een lening hun oplevert, komen meestal ten goede aan het hele gezin. Van de leningnemers woont 67 procent op het platteland, waar de toegang tot financiële diensten beperkt is. De gemiddelde som die de MFI’s lenen aan individuele leningnemers is 1.128 euro. Het ASN-Novib Microkredietfonds verstrekte in het eerste halfjaar van 2016 voor 27,8 miljoen euro aan leningen aan MFI’s.

Selectie beleggingsuniversum

De ASN-fondsen beleggen in landen, ondernemingen en projecten die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. In het eerste halfjaar van 2016 onderzocht de ASN Bank 126 ondernemingen. Daarvan zijn 29 ondernemingen nieuw toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum.

Engagement

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen waarin de fondsen beleggen met een vraag of verzoek. Hiermee spoort de bank ondernemingen aan hun beleid en praktijken op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit duurzamer te maken. De bank past ook engagement toe om te vragen om opheldering bij mogelijke misstanden. In de eerste helft van 2016 voerde de ASN Bank engagement met 17 bedrijven. Ook gaf de bank verder invulling aan de dialoog met de farmaceutische sector over de bewaking van de kwaliteit van medicijnen en de manier waarop ze op de markt worden gebracht. Met AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk en Novartis wordt vooral gesproken over beloningsbeleid, veilige producten, ethisch handelen en verantwoorde marketing.

Bijdrage aan een klimaatneutrale bank

In 2013 formuleerde de ASN Bank haar klimaatambitie: zij wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn met zowel haar kantoor als alle financieringen en beleggingen. Om dit te kunnen meten, ontwikkelde de bank een methode die inzicht geeft in de CO2-lasten en -baten, vergelijkbaar met een financieel baten- en lastenoverzicht. In 2030 moeten de CO2-lasten en -baten in evenwicht zijn.

Ook voor de beleggingsfondsen van de ASN Bank wordt gemeten hoeveel CO2 zij uitstoten. Dit gebeurt met behulp van data die onder andere worden aangeleverd door twee specialistische bureaus, Ecofys en Trucost. De totale absolute CO2-uitstoot van de fondsen van beursgenoteerde beleggingsfondsen kwam per 30 juni 2016 uit op 185.137 ton CO2. Dit is 5,3% hoger dan eind 2015. De groei van de fondsen en uitstoot van bedrijven droegen hieraan bij.

Het ASN Groenprojectenfonds financiert vooral projecten die CO2-uitstoot vermijden. Daarmee levert het een positieve bijdrage aan de doelstelling van de ASN Bank. De grootste bijdrage van het fonds aan vermijding van CO2-uitstoot komt van windparken op land. Daarna volgt biovergisting en op de derde plaats installaties voor warmte-koude-opslag (WKO). De bijdrage van het fonds aan vermijding van CO2-uitstoot ontwikkelde zich positief: het fonds droeg 3,2% meer bij dan in het vierde kwartaal van 2015. Dit komt mede doordat het twee projecten met windturbines gefinancierd heeft. De eerste is een financiering aan JICA-Wind B.V. voor een Vestas-windturbine; hiermee wordt de uitstoot van 4,4 kiloton CO2 vermeden. De tweede is een financiering aan Wagendorp C.V. voor drie Vestas-windturbines waarmee de uitstoot van 13,2 kiloton CO2 wordt vermeden.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: