Den Haag • 31 januari 2014

De ASN Bank is een duurzame bank. Wij zetten ons in om keuzes van nu ook ten goede te laten komen aan generaties na ons. Dat doen we door bij al onze beslissingen rekening te houden met mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.

De huidige klimaatontwikkelingen zijn niet goed voor de mens, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Banken dragen hieraan bij door geld te investeren in bijvoorbeeld bedrijven die broeikasgassen uitstoten. Wij beperken die uitstoot al zoveel mogelijk. Onlangs hebben wij onszelf bovendien een ambitie gesteld: de ASN Bank wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn. Niet alleen met ons kantoor, maar met al onze activiteiten, ook beleggingen en financieringen.

Energiebesparing en duurzame energie

Energiebesparing wordt een steeds belangrijker middel om klimaatneutraal te worden. Bijvoorbeeld in de zorg, waar de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk is. Daar willen we in investeren, evenals in het energiezuinig maken van woningen. En we zetten nog sterker in op investeringen in duurzame energie.

Onze nieuwe ambitie vraagt ons ook ongebaande paden te betreden. We moeten op zoek naar nieuwe mogelijkheden en instrumenten die wij als bank kunnen gebruiken. Zoals de financiering van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat energiebesparing van woningen mogelijk maakt, en investeringen in projecten van partners.

Klimaat en mens

Met deze ambitie willen we ook een bijdrage leveren aan het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Want het klimaat kan prima zonder de mensen, maar wij kunnen niet zonder een leefbaar klimaat. Niet voor niets gaven de Verenigde Naties eind jaren tachtig al aan dat duurzaamheid vooral over mensen gaat.

Jeroen Jansen, directeur bij de ASN Bank, gaf bij BNR Duurzaam een toelichting op de ambitie van de ASN Bank.

Delen op: