Den Haag • 22 april 2015

De directie en de medewerkers van de ASN Bank vallen onder het beloningsbeleid van SNS Bank N.V. De beloning is opgebouwd uit een vast jaarinkomen en een pensioenregeling. Daarnaast kunnen medewerkers van de ASN Bank een variabele beloning ontvangen. Voor medewerkers zijn deze en overige afspraken vastgelegd in de cao van SNS REAAL.

In 2014 was het hoogste brutoloon bij de ASN Bank 5,9 maal hoger dan het laagste brutoloon.

Variabele beloning medewerkers

De medewerkers van de ASN Bank komen in aanmerking voor een variabele beloning als zij vooraf vastgestelde doelstellingen halen. De doelstellingen betreffen de invulling van de duurzame missie van de bank, het centraal stellen van het klantenbelang, persoonlijke ontwikkeling en de bijdrage aan de groei van de ASN Bank. De cao geeft in 2014 en 2015 ruimte voor een variabele beloning van maximaal 6,75% van het vaste salaris.

Variabele beloning directie ASN Bank

Tot 2015 bestond de mogelijkheid om de directie een variabele beloning toe te kennen. Deze beloning werd van 2012 tot en met 2014 niet toegekend en niet uitgekeerd. Per 2015 zijn variabele beloningen voor de directie van de ASN Bank afgeschaft.

Beloning directie ASN Bank 2014

In duizenden euro’s Vaste beloningen Pensioen Variabele beloning Totaal
Ewoud Goudswaard 198 33 0 231
Jeroen Jansen 164 27 0 191
Joyce van der Est 132 22 0 154

Delen op: