Den Haag • 17 december 2013

Op 17 december heeft SOMO een onderzoek gepubliceerd naar de lobby-activiteiten van Nederlandse banken, onder de titel “Taking Lobbying Public”. De Nederlandse banken beweren dat ze volledig rapporteren volgens de Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI), schrijft SOMO. De organisatie concludeert echter dat veel van de informatie die daarvoor nodig is, niet beschikbaar is.

Transparantie minimaal

Het SOMO-onderzoek wijst uit dat het niet mogelijk is om de invloed van lobbyactiviteiten door banken op het overheidsbeleid te analyseren aan de hand van openbaar toegankelijke informatie. De banken zijn minder transparant over hun lobbyactiviteiten dan ze beweren.

Senior-onderzoeker Rens van Tilburg van SOMO: “Ondanks de grote publieke verontwaardiging over de macht van de financiële lobby, is de transparantie van banken op dit vlak minimaal. Banken willen wel hun rapportage hierover verbeteren, zodat het proces rond beleidsvorming opener en evenwichtiger kan worden.”

Lobbyt de ASN Bank?

SOMO vermeldt dat de ASN Bank en Triodos Bank expliciet hebben laten weten dat ze individueel niet lobbyen over financiële hervormingen. Wij onderschrijven dat: de ASN Bank lobbyt niet bij de overheid over financiële wet- en regelgeving.

Wel lobbyen wij over duurzaamheidsonderwerpen, zoals mensenrechten, biodiversiteit en klimaat. Zo hebben wij ons in 2011 met succes ingezet voor een verbod op investeringen in clustermunitie. Dergelijke activiteiten kunt u terugvinden in het jaarverslag van de ASN Bank, waar ze duidelijk en volledig worden genoemd.

Het belang van openheid

Anat Admati, hoogleraar aan de Universiteit van Stanford en schrijver van de bestseller “The bankers’ new clothes”, omschrijft het belang van openheid als volgt: “Als het gaat over de risico’s in de bankensector, dan zijn er fundamenteel tegenstrijdige belangen tussen de banken en de samenleving. Daarom is het uitermate belangrijk dat lobby en aanverwante activiteiten worden blootgelegd. Ik ondersteun de pogingen van SOMO om de transparantie in beleidsprocessen te vergroten en dring er bij alle betrokkenen op aan deze uit te voeren.”

SOMO

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een onafhankelijke, non-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie op het gebied van sociale, ecologische en economische onderwerpen die samenhangen met duurzame ontwikkeling.

Delen op: