ASN Duurzame Mixfondsen stappen in microkredieten

Den Haag • 1 augustus 2018

In 2017 introduceerden we vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Vanaf nu gaan zij stapsgewijs beleggen in microkredieten. Voor de belegger betekent dit een beter uitgebalanceerd mixfonds én meer duurzame impact. De beleggingscategorie microkredieten is per 1 augustus als eerste toegevoegd aan het ASN Mixfonds Zeer Defensief.

Beleggen in microkredieten

Mensen in minder ontwikkelde landen kunnen vaak niet of nauwelijks geld lenen bij gewone banken. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn er juist voor hen. Het fonds belegt in leningen aan MFI’s of neemt een aandelenbelang in MFI’s. Deze verstrekken op hun beurt leningen tegen eerlijke voorwaarden aan kleine lokale ondernemers. Zo krijgen zij bijvoorbeeld de kans een bedrijf op te zetten of uit te breiden. Microkrediet is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwassen beleggingscategorie.

Lager risico, hogere rendementsverwachting

Beleggen in microkrediet verlaagt het risico voor beleggers van de ASN Duurzame Mixfondsen. Tegelijkertijd neemt het verwachte rendement na aftrek van fondskosten (0,90%) toe. Dat geldt vooral voor de defensieve ASN Duurzame Mixfondsen. Dit blijkt uit twee studies van het onafhankelijke bureau Ortec Finance. Deze internationale organisatie is gespecialiseerd in het meten en beheren van de risico’s en rendementen van vermogensbeheer.

Spreiding

Aandelen- en obligatiebeleggingen reageren op een bepaalde manier op economische en financiële ontwikkelingen. De reactie van de microkredietmarkt wijkt daarvan af. Microkrediet is daarom een uitstekende mogelijkheid om de diversiteit van beleggingsportefeuilles te vergroten, zeker bij mixfondsen. Het is niet zozeer belangrijk om méér beleggingscategorieën in de portefeuille op te nemen. Belangrijker is dat de beleggingscategorieën niet op dezelfde manier reageren, oftewel een geringe correlatie hebben.

De ASN Duurzame Mixfondsen zijn de enige mixfondsen die beleggen in microkrediet.

Meer informatie over beleggen in mixfondsen

Disclaimer: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) is de beheerder van de ASN Duurzame Mixfondsen en is opgenomen in het register van de AFM. Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) zijn beschikbaar via www.asnbank.nl. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de Eid voordat je besluit een beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Delen op: