Den Haag • 20 november 2018

ASN Bank presenteerde zondag 18 november, samen met CDC Biodiversité, ACTIAM en Finance in Motion, een gezamenlijke methodiek voor het meten van de impact van hun leningen en investeringen op biodiversiteit. Dit gebeurde op de UN COP14, de veertiende Conferentie van Partijen van de Verenigde Naties (VN) over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD).

Inzicht in biodiversiteitsvoetafdruk

De instellingen willen hiermee een bijdrage leveren aan de dringende oproep van de VN om wereldwijde biodiversiteitsdoelen af te spreken. De nadelige effecten van biodiversiteitsverlies hebben, naast klimaatverandering, op de lange termijn grote impact op de manier waarop wij leven. Door het meten van impact op biodiversiteit kan men risico’s van biodiversiteitsverlies in kaart brengen en adresseren, en kunnen beter geïnformeerde financiële beslissingen genomen worden.

Impact op biodiversiteit

De resultaten van het onderzoek zijn samengebracht in het rapport 'Common ground in biodiversity footprinting methodologies for the financial sector’. De berekende biodiversiteitsvoetafdruk kan worden gebruikt voor strategische en operationele beslissingen van financiële instellingen, bedrijven en overheden. Als financiële instellingen bij hun investeringen de impact op biodiversiteit in acht nemen, helpt dat risico’s te verminderen en kansen vast te stellen. Investeringskansen kunnen bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen zijn die landschappen herstellen, of investeringen om het zeeleven te beschermen.

Sleutelrol voor ASN Bank

De volgende stap is om de samenwerking uit te breiden en methodieken voor het berekenen van de biodiversiteitsvoetafdruk in meer detail uit te werken voor verschillende typen investeringen. Op deze manier hopen we een sleutelrol te spelen in het voorkomen van verder biodiversiteitsverlies en bij te dragen aan een netto biodiversiteitswinst. Dit sluit aan bij één van onze unieke doelstellingen: al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een positief effect op biodiversiteit.

Lees hier meer over ons biodiversiteitsbeleid

    Delen op: