Den Haag • 29 november 2018

Van 27 tot en met 29 november vond het jaarlijkse forum van de Verenigde Naties over bedrijfsleven en mensenrechten plaats in Genève. ASN Bank was erbij.

Meer dan 3.000 internationale vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, vakbonden en ngo’s kwamen in Genève bij elkaar: CEO's van multinationals, Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi, mensenrechtenactivisten uit diverse landen en experts uit allerlei sectoren. Irina van der Sluijs, mensenrechtenadviseur van ASN Bank, nam deel aan een panel. Zij legde uit hoe ASN Bank succesvol de dialoog aangaat met bedrijven waarin zij belegt.

Zorgplicht van bedrijven

Het centrale thema van het forum was de zorgplicht die bedrijven hebben om (mogelijke) mensenrechtenschendingen te voorkomen en herstellen. Deze zorgplicht is vastgelegd in een VN-kader uit 2011. Zij houdt in dat ieder bedrijf moet onderzoeken welke negatieve impact het heeft op mensenrechten. Als er een negatieve impact wordt vastgesteld, moet het bedrijf maatregelen nemen om deze impact te verkleinen.

Beleggers kunnen verandering teweegbrengen

Een speciale VN-werkgroep heeft tot doel het VN-kader over zorgplicht te bevorderen. Deze concludeerde in een recent rapport dat veel bedrijven hun zorgplicht nog onvoldoende invullen. Mensenrechtenschendingen als slavernij, kinderarbeid, onveilige arbeidsomstandigheden en te lage lonen komen nog volop voor. Bedrijven spannen zich nog nauwelijks in om negatieve impact te voorkomen of af te zwakken. Toch constateert de werkgroep wel degelijk positieve verandering. Een belangrijke drijvende kracht hierachter blijken professionele beleggers. Juist die rol vervult ASN Bank in haar gesprekken met de kledingindustrie.

Leefbaar loon in de kledingindustrie

In 2015 stelden wij vast dat kledingbedrijven waarin wij beleggen, de mensenrechten meetbaar schenden doordat fabrieksarbeiders in de kledingindustrie geen leefbaar loon ontvangen. Een leefbaar loon is een loon dat voorziet in de basisbehoeften van arbeiders en hun gezin. Sindsdien voeren wij hier gesprekken over met kledingbedrijven. Wij beoordelen hun beleid en processen om een leefbaar loon voor fabrieksarbeiders mogelijk te maken. Natuurlijk monitoren wij ook de voortgang die zij boeken. Onze bevindingen voor 2018 hebben wij gepresenteerd in een rapport:

Krachtiger onderhandelingspositie door samenwerking

Duurzame verandering creëer je niet alleen. Daarom hebben wij dit jaar, samen met MN en Triodos IM, het Platform Living Wage Financials (PLWF) opgericht. Het platform heeft een sterkere onderhandelingspositie tegenover kledingbedrijven omdat wij met één stem spreken. Er doen al tien financiële instellingen aan PLWF mee sinds zich recent een grote Franse vermogensbeheerder heeft aangesloten. Samen beheren de deelnemers aan het PLWF een vermogen van ruim 2 biljoen euro.
Meer informatie: Platform Living Wage Financials – (PLWF)

ASN Bank zet zich in voor mensenrechten

Sinds ASN Bank in 1960 werd opgericht, zetten wij ons in voor een betere wereld voor mens, dier en natuur. Dat is een wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd. De boodschap van onze presentatie in Genève is dan ook dat respect voor mensenrechten voor ASN Bank een ondergrens is waaraan niet getornd kan worden.

Delen op: