ASN Bank positief kritisch over Energieakkoord  

Den Haag • 16 juli 2013

Afgelopen vrijdag, 12 juli, heeft minister Kamp van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei. Onder voorzitterschap van de Sociaal Economische Raad (SER) bereikten werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties en het kabinet op hoofdlijnen overeenstemming over dit akkoord, aldus de minister.

Wat vindt de ASN Bank?

Wij zijn hier zowel kritisch als positief over; ons uiteindelijke oordeel zal afhangen van het definitieve akkoord. Er zijn belangrijke winstpunten. Veel hangt echter af van de uitwerking van het akkoord. En van het antwoord op de vraag of het uiteindelijke akkoord de ambities realiseert.

Het eerste belangrijke winstpunt is het brede draagvlak voor het standpunt dat het klimaat-probleem vraagt om duurzame oplossingen. Alle partijen die bij het akkoord zijn betrokken, omarmen hiermee de visie van partijen als Natuur & Milieu, de Duurzame Energiekoepel en de ASN Bank.

Ten tweede zijn wij verheugd dat alle partijen erkennen dat de overgang naar een duurzame energievoorziening niet alleen nodig is om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook de economie stimuleert. Daarmee zijn duurzame energie en energiebesparing af van het imago van geldverspillende hobby.

Ten slotte vinden we het belangrijk dat breed is doorgedrongen hoe complex het klimaatprobleem is, en hoe ingewikkeld het is om het op te lossen. Het is goed dat zoveel partijen ervan zijn doordrongen dat we dit probleem alleen samen kunnen oplossen.

Een duidelijk kritische noot hebben wij over het uitstel van de doelstelling voor de CO2-reductie. Oorspronkelijk zou 16% hernieuwbare energie zijn gerealiseerd in 2020. Nu lijkt dat volgens de plannen slechts 14% te zijn, terwijl Nederland op dit vlak toch al achterloopt bij de rest van Europa. Daarnaast is het van belang om te blijven benadrukken dat we onze verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties moeten onderkennen. We kunnen de drastische verandering die in onze energiehuishouding noodzakelijk is, niet blijven uitstellen.

Dat neemt niet weg dat het akkoord een begin is. Het schetst in grote lijnen hoe Nederland gaat inzetten op energiebesparing en duurzame energie. Wat het akkoord gaat opleveren, is afhankelijk van de manier waarop het wordt uitgewerkt en gerealiseerd. Wij hebben op diverse manieren bijgedragen aan de discussie over het Energieakkoord. Dat blijven we ook doen bij de uitwerking ervan.

Delen op: