ASN Bank koploper in niet-investeren in kernwapens  

Den Haag • 14 oktober 2013

Op 10 oktober jl. publiceerde IKV Pax Christi het rapport “Don’t bank on the bomb”. Dit gaat over de investeringen van financiële instellingen in kernwapenproducenten. Uit onderzoek blijkt dat hierbij bijna driehonderd banken, verzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd zijn betrokken. Zij investeren meer dan 314 miljard dollar in 27 bedrijven die kernwapens ontwikkelen, produceren, testen en onderhouden.

Hall of Shame met 298 financiële instellingen

Het rapport plaatst 298 investeerders in kernwapenproducenten in de “Hall of Shame”. De tien grootste komen uit de Verenigde Staten. Noord-Amerika (inclusief Canada) is goed voor investeringen van $ 223 miljard. Europese instellingen, waaronder vier Nederlandse, komen op de tweede plaats met in totaal $ 73 miljard aan investeringen.

Hall of Fame met 12 koplopers

De “Hall of Fame” bevat twaalf instellingen wereldwijd met een beleid dat elke investering in kernwapens uitsluit. Op een Nieuw-Zeelands fonds na zijn dit alle Europese banken en pensioenfondsen. Vijf van de twaalf zijn Nederlandse instellingen: de ASN Bank, Triodos Bank en de pensioenfondsen Philips Pensioen Fonds, PNO Media en het Spoorwegpensioenfonds (SPF).

Twintig runners up

Het rapport identificeert ook twintig financiële instellingen, waarvan tien Nederlandse, als “runners up”. Zij investeren niet in producenten van kernwapens, maar hun beleid sluit financiële betrokkenheid bij kernwapenbedrijven niet volledig uit. Sommige van hen zijn bijna toegelaten tot de Hall of Fame. Maar andere hebben een beleid met mazen die investering in kernwapens toch mogelijk maken. Dat laat zien hoe financiële instellingen nog met deze materie worstelen.

Lees meer over het rapport of lees het rapport zelf (pdf-bestand). Het rapport geeft per financiële instelling een overzicht in welke wapenbedrijven het investeert, en hoe: via een lening, een aandelen of obligatiebelegging.

De ASN Bank en wapens

De ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen investeren en beleggen niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. In landen beleggen we alleen als ze verdragen voor het uitbannen van controversiële wapens hebben ondertekend.

Lees meer over ons beleid.

Delen op: