ASN Bank in groene obligaties  

Den Haag • 21 november 2013

Op 6 november belegde de ASN Bank 20 miljoen euro in een duurzaamheidsobligatie van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO).

Groene projecten

De opbrengst van de duurzaamheidsobligatie (sustainability bond) wordt gebruikt om groene projecten te financieren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie-opwekking, energy-efficiëntie, verantwoorde landbouw, voedselproductie, bosbouw, watertoevoer en -toegang en verantwoord vervoer. Met de opbrengst wordten tevens projecten gefinancierd op het gebied van ‘inclusive finance’, zoals de financiering van microkredietinstellingen en van het midden-, klein- en microbedrijf.

Grote belangstelling

FMO is de bilaterale ontwikkelingsbank van Nederland. Zij heeft een AAA-rating van kredietbeoordelaar S&P en een garantie van de Nederlandse staat. De lening heeft een looptijd van vijf jaar en een totale omvang van 500 miljoen euro.

Dit was de eerste duurzaamheidsobligatie die FMO uitgaf. Er was grote belangstelling voor van Europese financiële instellingen, beleggings- en pensioenfondsen. De obligatie werd vooral gekocht door beleggers uit Scandinavië, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Volgens FMO wilde circa driekwart van de beleggers uit duurzaamheidsoverwegingen instappen.

Groene obligatie Duitse NRW.BANK

De NRW.BANK zet zich in voor de economische en structureel-politieke ontwikkeling van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Op 21 november gaf de bank een milieuobligatie uit, de NRW.Bank Green Bond. De obligatie heeft een looptijd van vier jaar en een omvang van 250 miljoen euro. De ASN Bank heeft 25 miljoen euro in de obligatie belegd.

Doel van de lening is de herfinanciering van milieuvriendelijke projecten op het gebied van water en energie in Noordrijn-Westfalen. De opbrengst wordt voor tachtig procent gebruikt voor het thema water, in het bijzonder het herstel van de natuurlijke loop van de Emscher, een zijrivier van de Rijn. Ook bevordert de bank met de opbrengst onder meer de elektrische mobiliteit en energie-efficiëntie.

Lees meer over waarin de ASN Bank het spaargeld investeert

Delen op: