ASN Bank in 2015: stevige groei van betaalklanten en beleggingen

Den Haag • 30 maart 2016

Samenvatting

 • De ASN Bank verwelkomde in 2015 bijna 45 duizend nieuwe klanten. Netto kwamen er meer dan 25 duizend nieuwe klanten bij (+4,2%).
 • Het totale vermogen onder beheer nam met 535 miljoen euro toe tot 13,4 miljard euro (+4,2%).
 • Het beheerd vermogen bij de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer groeide tot meer dan 2,6 miljard euro (+25,4%).
 • Het resultaat na belastingen kwam in 2015 uit op 70,8 miljoen euro (+20,8%), ondanks een stijging van de operationele lasten kwamen de totale lasten lager uit als gevolg van de eenmalige resolutieheffing in 2014.
 • Tijdens de klimaattop in Parijs was er veel aandacht voor de wijze waarop de ASN Bank de CO2-uitstoot van haar financieringen en beleggingen meet.
 • Via de internetcommunity Voordewereldvanmorgen.nl lanceerde de ASN Bank Crowdfunding VDWVM voor de financiering van duurzame projecten.
 • Het ASN Duurzaam Aandelenfonds won de Groene Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds van Nederland.

De groei van het aantal klanten was voornamelijk te danken aan de grote instroom van klanten die een betaalrekening openden: ruim 34 duizend. Het totale vermogen onder beheer bij de ASN Bank, de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer nam toe met 535 miljoen euro (+4,2 %). Daarmee overschreed de ASN Bank de grens van 13 miljard euro. Het spaargeld bleef in 2015 vrijwel gelijk als gevolg van de lage rente en een beperking van het bedrag waarover de bank rente vergoedt aan zakelijke spaarders. De groei van het totale beheerde vermogen werd vooral veroorzaakt door de stijging van het belegde vermogen.

De baten daalden met ruim 2 miljoen euro tot 151,6 miljoen euro (-1,6%). De totale lasten daalden met 10,8 miljoen euro. De operationele lasten namen toe met 8,3 miljoen euro, met name als gevolg van de versterking van de organisatie. De waardeverminderingen kwamen 1,9 miljoen euro hoger uit. Dit werd gecompenseerd door de eenmalige resolutieheffing in 2014 van 20,9 miljoen euro. Het resultaat na belastingen kwam in 2015 uit op 70,8 miljoen euro (+20,8%). Dit bedrag wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen van de ASN Bank.

De ASN Beleggingsfondsen groeiden door inleg en koerswinsten sterk met 454 miljoen (+23,3%) tot 2,4 miljard euro. Het aantal beleggende klanten nam met 9.676 toe tot 77.053. Er werd in 2015 per saldo 276 miljoen euro nieuw geld in alle ASN Beleggingsfondsen samen belegd.

De rendementen van de duurzame ASN Aandelenfondsen waren:

 • ASN Duurzaam Aandelenfonds 20,45%
 • ASN Milieu & Waterfonds 18,73%
 • ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 18,65%
 • ASN Duurzaam Obligatiefonds 0,30%
 • ASN Duurzaam Mixfonds 9,70%
 • ASN-Novib Microkredietfonds 1,35%
 • ASN Groenprojectenfonds 0,04%
Kerncijfers 2015 2014 Toe- of afname
(bedragen in miljoenen euro's) in %
Toevertrouwde middelen* 10.636 10.641 -
Beheerd vermogen ASN Beleggings­instellingen Beheer B.V. en ASN Vermogensbeheer 2.630 2.097 +25,4
Totaal beheerd vermogen** 13.356 12.821 + 4,2
Baten 151,6 154,0 - 1,6
Lasten 57,8 68,6 - 15,7
Nettowinst 70,8 58,6 + 20,8
Aantal klanten 628.910 603.496 + 4,2

* De toevertrouwde middelen bestaan uit spaargelden en overige schulden aan klanten, namelijk spaargelden van niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen).
** Het totaal beheerd vermogen is inclusief Energiefonds Overijssel. Onder voorbehoud definitieve vaststelling jaarrekeningen ASN Beleggingsfondsen 2015.

Tevreden en betrokken klanten

De ASN Bank wil groeien naar 1 miljoen tevreden klanten. Om dat te bereiken streeft de bank naar een klanttevredenheidscijfer van ten minste een 8. Klanten gaven de bank eind 2015 het cijfer 8,1. In het voorjaar van 2015 onderzocht de Consumentenbond de mening van klanten over hun bank. In dit onderzoek scoorde de ASN Bank een rapportcijfer van 8,6. De net promoter score (NPS) geeft weer in hoeverre klanten een dienstverlener of leverancier willen aanbevelen. De tevredenheid van de klanten nam ook volgens dit onderzoek in 2015 toe. In het vierde kwartaal was de NPS +19, tegen +12 een jaar eerder.

Om aan de behoeften van een groeiende groep klanten tegemoet te komen, introduceerde de ASN Bank eind september de betaalrekening voor zelfstandigen. Aan het eind van het jaar waren er duizend van deze rekeningen geopend. De bank ontwikkelde de app ASN Mobiel Bankieren verder. Zo werd de mogelijkheid om iDEAL-betalingen te doen toegevoegd. Het aantal klanten met een betaalrekening dat gebruikmaakt van de app ASN Mobiel Bankieren, nam in 2015 sterk toe tot 41% van de rekeninghouders. Ook verbeterde de bank het proces om klant te worden. In 2016 werkt de bank verder aan verbetering van haar bancaire activiteiten, bijvoorbeeld door de invoering van een online kasboek en ruimere openingstijden van de ASN Klantenservice.

Voortgang klimaatneutraaldoelstelling

Volgens algemeen directeur Ewoud Goudswaard heeft de ASN Bank in 2015 goede resultaten behaald in haar ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn: “Al onze financieringen en beleggingen moeten in 2030 netto klimaatneutraal zijn. In 2015 hebben wij dit doel voor 70,8% gerealiseerd. De kennis die we daarmee ontwikkeld hebben, delen we nu met andere financiële instellingen. Daarmee heeft de ASN Bank in 2015 een beweging op gang gebracht met meer impact dan de bank alleen heeft.”

Ontwikkelingen financieringen en beleggingen

De financieringen en beleggingen van de ASN Bank namen in 2015 toe tot bijna 11 miljard euro. De ASN Bank was in 2015 verantwoordelijk voor ruim 300 miljoen euro duurzame financieringen en beleggingen, waaronder greenbonds en social bonds van onder andere FMO, EIB en de BNG Bank. Via greenbonds belegt de ASN Bank in duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit. Social bonds worden gebruikt voor de financiering van projecten met een sociale impact, zoals microfinanciering en sociale woningbouw.

Via een herfinanciering vergrootte de bank de lening aan het offshore windpark Belwind in het Belgische deel van de Noordzee. Daarnaast financierde zij de aankoop en restauratie van de westhal van de historische Enka-fabriek in Ede. Deze hal krijgt een nieuwe bestemming: fietsenfabrikant Accell Nederland, fabrikant van onder meer Batavus en Sparta, vestigt in het rijksmonument zijn experience center De Fietser. Andere financieringen betroffen onder andere een warmte-koude-installatie in het Palace Hotel in Amsterdam.

Ook via het ASN Groenprojectenfonds financiert de ASN Bank projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Tevens is de ASN Bank, in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital, de beheerder van Energiefonds Overijssel. Dit fonds financiert ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.

Vanaf 2015 geeft de ASN Bank duurzame, sociale projecten de mogelijkheid zich aan te melden voor crowdfunding. Dat doet zij via ‘Crowdfunding VDWVM’ op haar online community Voordewereldvanmorgen.nl, in samenwerking met crowdfundingplatform Oneplanetcrowd.

Inzet voor eerlijke farma

Medicijnen zijn essentieel voor een verantwoorde gezondheidszorg. Farmaceutische ondernemingen zijn dan ook onmisbaar voor de gezondheid en het welzijn van mensen, ook in de duurzame wereld van morgen. Daarom beleggen de ASN Beleggingsfondsen in deze sector. Het duurzaamheidsbeleid van farmabedrijven is vaak goed op orde. In de praktijk gaat er echter veel mis bij de uitvoering van dat beleid. Daarom is besloten intensief engagement te voeren met ondernemingen in de farmasector.

De bank streeft ernaar dat het gedrag van farmabedrijven meer ten dienste van patiënten en consumenten komt te staan. Ook moeten farmabedrijven eerlijk worden over misstanden en daarover in gesprek gaan. Tot slot wil de ASN Bank dat zij zich inspannen om misstanden te voorkomen en gedupeerden te compenseren. De bank hoopt, net als bij klimaat, andere financiële instellingen hiermee te inspireren. In 2018 evalueert de ASN Bank haar aanpak.

Over de ASN Bank

Sinds 1960 streeft de ASN Bank naar een rechtvaardige, duurzame samenleving. Bij al haar activiteiten houdt zij rekening met kwetsbare bevolkingsgroepen, het klimaat, de natuur en de behoeften van toekomstige generaties. Klanten kunnen bij de ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten en organisaties die passen bij haar duurzame missie. De ASN Bank is onderdeel van SNS Bank N.V.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: