Den Haag • 15 december 2017

Het internationale accountantskantoor Mazars en ASN Bank gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten. Mazars heeft expertise op dit gebied: het kantoor heeft initieel, gesteund door de United Nations working group on Business and Human Rights, kaders opgesteld om de kwaliteit van bedrijfsrapportages over mensenrechten te borgen.

De samenwerking tussen ASN Bank en Mazars richt zich op het langetermijndoel voor mensenrechten dat ASN Bank zich heeft gesteld: in 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.

Leefbaar loon in de kledingindustrie

ASN Bank formuleerde dit langetermijndoel voor een leefbaar loon in de kledingindustrie in 2016. Zij deed toen ook de eerste meting. Daaruit bleek dat geen enkel kledingbedrijf uit het ASN Beleggingsuniversum in zijn aanvoerketen een leefbaar loon betaalde. Sommige betaalden wel het minimumloon, maar dat is in productielanden niet genoeg om van te leven. ASN Bank meldde de resultaten terug aan de bedrijven en deed aanbevelingen voor de invoering van een leefbaar loon. De tweede meting, in 2017, liet een lichte verbetering zien.

Verbetering van de methodiek

Met hulp van Mazars legt ASN Bank de kledingbedrijven in 2018 scherper langs de meetlat. Daartoe verbeteren zij de methodiek waarmee de bank ‘leefbaar loon’ bij kledingbedrijven meet. Mazars beoordeelt in hoeverre de meting in overeenstemming is met de VN-beginselen voor het bedrijfsleven en mensenrechten. Ook zullen de specialisten van Mazars een onafhankelijke waarborg geven op de meting die ASN Bank in 2018 doet. Dit geeft ASN Bank handvatten voor het gesprek met kledingbedrijven over de vraag hoe zij verbeteringen kunnen doorvoeren.

Baanbrekend

ASN Bank gaat de kaders die Mazars heeft opgesteld voor bedrijfsrapportages over mensenrechten, gebruiken om te rapporteren over haar langetermijndoelstelling voor leefbaar loon. ‘We zijn heel enthousiast over dit innovatieve, baanbrekende initiatief’, zegt Richard Karmel, die bij Mazars in Londen verantwoordelijk is voor mensenrechten en het bedrijfsleven. ‘ASN Bank laat zien dat zij voorop loopt in de manier waarop zij bedrijfsrapportages en het Guiding Principles Reporting Framework van de Verenigde Naties gebruikt om kledingbedrijven aan te sporen meer inspanningen te verrichten om een leefbaar loon in te voeren in hun eigen fabrieken en bij toeleveranciers. We kijken uit naar de resultaten die laten zien hoe bedrijven op dit gebied presteren.’

Pionieren

Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek van ASN Bank: ‘Het is geen sinecure om te meten in hoeverre mensenrechten in praktijk worden gebracht. Deze werkwijze is nog niet eerder toegepast door een bank. Het wordt pionieren, met vallen en opstaan. Maar we vinden dit belangrijk omdat duurzaamheid voor ons óók gaat over de mensen die onze kleding maken in omstandigheden die wij hier in Nederland niet zouden accepteren.’

Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen, die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie. ASN Bank is onderdeel van de Volksbank.

Over Mazars

Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies en consultancy. Mazars combineert diepgaande kennis van de regels van nu met de passie voor de uitdagingen van de toekomst. Zo draagt Mazars bij aan het duurzame rendement van (internationale) ondernemingen, organisaties in de publieke sector, mkb-ondernemers en vermogende particulieren.

Mazars in Nederland is onderdeel van de Mazars Groep, die actief is met 18.000 professionals in 79 landen. Deze groep kenmerkt zich door een uniek geïntegreerd karakter en een goede internationale samenwerking.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: