ASN Bank beoordeelt landen nog scherper op duurzaamheid

Den Haag • 15 januari 2013

De ASN Bank gaat landen scherper beoordelen op duurzaamheid. De bank keurde al alleen landen goed die voldeden aan haar absolute duurzaamheidscriteria. Vanaf januari komt daar een extra beoordeling bij. Op basis van de resultaten worden landen gerangschikt op duurzaamheid. De huidige top 5 van duurzame landen: Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Zweden en Duitsland. Nederland staat op plaats 6.

Voordat de ASN Bank belegt in een land, moet dit eerst voldoen aan absolute criteria op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Wil een land daar niet aan voldoen, dan sluit de ASN Bank het uit. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen of als een land niet voldoet aan internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Vijftien indicatoren

Vanaf januari beoordeelt de bank goedgekeurde landen op hun duurzame prestaties aan de hand van vijftien indicatoren: vier voor biodiversiteit (bijvoorbeeld het oppervlak beschermd natuurgebied), twee voor klimaat (bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit) en negen voor mensenrechten (bijvoorbeeld inkomensongelijkheid en vakbondsvrijheid). Op basis van de resultaten worden landen gerangschikt op duurzaamheid (zie bijlage in de rechterkolom). De ranglijst is tot stand gekomen op basis van cijfers van onder andere de Wereldbank, Transparancy International en Eurostat.

Obligatiefonds

De rangschikking op duurzaamheid wordt gebruikt voor het nieuwe beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Naast de duurzame prestaties van een land speelt daarbij een financieel criterium een rol: de terugbetaalcapaciteit. Daarin komt de verhouding tussen de belastinginkomsten van een land en de renteverplichtingen (de rente die het land moet betalen op de staatsobligaties die het heeft uitgegeven) tot uiting.De combinatie van terugbetaalcapaciteit en duurzaamheid betekent het volgende: hoe duurzamer een land is en hoe hogere belastinginkomsten een land heeft in verhouding tot zijn renteverplichtingen, des te meer belegt het fonds erin. Dit leidt ertoe dat het ASN Duurzaam Obligatiefonds het meest belegt in Oostenrijk, Nederland en Duitsland.

Duurzame missie

De ASN Bank biedt beleggende klanten de gelegenheid via haar beleggingsfondsen de duurzaamheid in de samenleving te bevorderen, waarbij zij kans hebben op een financieel rendement. Klanten kunnen via het ASN Duurzaam Obligatiefonds beleggen in staatsobligaties. Het ASN Duurzaam Mixfonds belegt voor circa 55% in staatsobligaties. Voor dit gedeelte gelden de wijzigingen die hierboven zijn beschreven.Beide fondsen beleggen alleen in landen die voldoende euro-obligaties uitgeven. Dit uitgangspunt is onveranderd. Ook de risico-indicatoren van beide fondsen veranderen vooralsnog niet door de wijzigingen in het beleid.

Downloads

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: