Algemene Bankvoorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast

Den Haag • 02 september 2016

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Consumentenbond en ondernemersorganisaties. Ze zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking.

De gewijzigde ABV worden op 1 maart 2017 van kracht. Kijk voor de volledige ABV en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op www.nvb.nl.

Delen op: