29 juni 2021

De Franse ontwikkelingsbank AFD, pensioenfonds PGGM, impact investor Pymwymic en vermogensbeheerder Sycomore Asset Management sluiten zich aan bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF).

Dit wereldwijde partnership van financiële instellingen bouwt aan een gezamenlijke standaard om de impact van hun investeringen op biodiversiteit te meten én te rapporteren. Daarmee kunnen ze gericht sturen op herstel en bescherming van ecosystemen. Dit jaar sloten al 19 financiële instellingen zich bij PBAF aan.

Gericht doelen stellen

Roel Nozeman, senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank en een van de oprichters van PBAF, is verheugd om de nieuwe partners te verwelkomen.

“In gezamenlijkheid gaan we nu verder bouwen aan een wereldwijde standaard om de impact van onze investeringen en leningen op biodiversiteit te meten. Voorbeelden daarvan zijn aandelen, staatsobligaties en green bonds. Een belangrijk startpunt. Alleen met dit inzicht kun je gericht doelen stellen om de schade op de natuur te verminderen en bij te dragen aan daadwerkelijk herstel en behoud van ecosystemen.“

ESG Investment iniative of the year

Het afgelopen jaar maakte PBAF een flinke groei door. In februari verwelkomde het platform vijftien andere banken, vermogensbeheerders en een pensioenfonds. Deze week werd ook bekend dat PBAF is uitgeroepen tot ESG Investment initiative of the Year door het Britse medium Environmental Finance.

“Er is een groot besef in de financiële sector dat verlies van biodiversiteit een bedreiging vormt, zowel voor onze maatschappij als de economie, en dat we een verantwoordelijkheid hebben om deze beweging te keren” verklaart Nozeman. “Wij roepen andere financiële instellingen op om zich bij ons aan te sluiten en ook hun kennis en ervaringen in te brengen.”

2021: verdiepend rapport

Eind 2020 presenteerde het kennisplatform tijdens een VN-conferentie haar eerste rapport met richtlijnen voor de PBAF-standaard. De volgende stap voor dit jaar is om een verdiepend rapport te presenteren, met daarin een gerichte aanpak voor financiële instellingen om hun footprint te meten en hierover te rapporteren. Daarbij richten de deelnemers zich op meerdere onderwerpen: landbouw, Asset management en positieve impact.

1 miljoen

Biodiversiteit, de variatie aan leven en de ecosystemen die dit leven mogelijk maken, staat wereldwijd onder druk. Onderzoeken wijzen uit dat het leven van 1 miljoen planten- en diersoorten en daarmee de ecosystemen op aarde in ongekend tempo dreigen te verdwijnen. Dit verlies vormt een groot risico voor de maatschappij en de economie. Veel grondstoffen en sectoren zijn direct of indirect afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld.

Nozeman: “Een minder bekend gegeven is dat de bodembiodiversiteit wereldwijd snel af neemt. Dit zorgt voor minder vruchtbare landbouwgronden en steeds meer problemen bij de voedselproductie. Het is overduidelijk dat we een andere afslag moeten nemen.”

Naar schatting 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de natuur.

Delen op: