Aangescherpt beleid Dierenwelzijn  

Den Haag • 09 april 2017

We streven een duurzame, rechtvaardige samenleving na, met goede leefomstandigheden voor mens en dier. Tot nu toe stond ons beleid voor dierenwelzijn verspreid over verschillende documenten. Onlangs is het opnieuw geformuleerd en samengevoegd in het ASN Bank Beleid Dierenwelzijn. Daarin benoemen we de keuzes waarmee we willen bijdragen aan verbetering van dierenwelzijn en een respectvolle omgang met dieren.

Vijf vrijheden

De vijf vrijheden1 zijn het uitgangspunt van het ASN Bank Beleid Dierenwelzijn. Deze houden in dat een dier vrij moet zijn.

  1. van honger, dorst en onjuiste voeding,
  2. van angst en chronische stress,
  3. van fysiek en fysiologisch lijden,
  4. van pijn, verwondingen en ziektes,
  5. om natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen.

We beoordelen financieringen, beleggingen en onze steun aan projecten op de inspanningen die de betrokken ondernemingen, instellingen en projecteigenaren leveren om de vijf vrijheden voor dieren te garanderen. Ook kunnen we koplopers stimuleren via Voor de Wereld van Morgen, ons online platform met slimme ideeën voor een betere wereld.

Samen met klanten en specialisten

Bij het formuleren van dit beleid hebben we specialisten gevraagd mee te denken. We hebben gesproken met wetenschappers, mensen uit de praktijk en organisaties die zich inzetten voor dieren. Zoals boeren en ondernemers, ontwikkelaars van keurmerken en experts op het gebied van dierproeven. Op basis van de kennis van deze specialisten, onze eigen standpunten en literatuuronderzoek hebben we conceptbeleid opgesteld.

Dit conceptbeleid hebben we besproken met klanten en experts, onder leiding van een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitkomsten van deze sessies zijn meegenomen bij de formulering van het ASN Bank Beleid Dierenwelzijn, dat inmiddels is vastgesteld.

Visie op dierenwelzijn

De ASN Bank heeft een visie op de duurzame maatschappij van 2050. Als het om dieren gaat, luidt die als volgt: in 2050 worden nog wel dierlijke producten gegeten – hoewel minder dan nu. Maar er wordt geen leed meer toegebracht aan dieren, en in de veehouderij zijn de vijf vrijheden gegarandeerd. Ook worden dieren niet meer gebruikt voor bont of ingezet voor vermaak.1 Farm Animal Welfare Committee (2014). Five Freedoms. Geraadpleegd op 11 november 2014, https://www.gov.uk/government/groups/farm-animal-welfare-committee-fawc.

    Delen op: