33 verloskundigen een opleiding door beleggingsactie

Den Haag • 16 september 2015

Op 15 september sloten Amref Flying Doctors, de ASN Bank en WakaWaka een succesvolle campagne tegen de hoge moedersterfte in Afrika af. Ewoud Goudswaard overhandigde de nieuwe directeur van Amref, Patricia Vermeulen, een cheque van € 52.500. Maurits Groen, directeur van WakaWaka, doneerde € 14.000 aan Amref. Met deze bedragen worden in Tanzania en Oeganda 33 verloskundigen opgeleid, die samen 3.300 veilige bevallingen per jaar begeleiden.

Hartelijk dank!

Deze donaties werden mogelijk gemaakt door de beleggers van de ASN Bank die dit voorjaar € 2.000 of meer stortten. Veel ASN-klanten kochten bovendien een WakaWaka Power. Voor elke verkochte WakaWaka ging € 5 naar Amref. Hartelijk dank aan alle ASN-klanten die meededen!

Bevallen in Afrika ten zuiden van de Sahara

In Afrika ten zuiden van de Sahara bevallen veel vrouwen zonder professionele hulp, vaak onder zware omstandigheden. Jaarlijks sterven maar liefst 162.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of bevalling. De sterftekans wordt echter zes keer zo klein wanneer ze begeleid worden door een goed opgeleide verloskundige.

Maar er zijn te weinig verloskundigen. En hun werk wordt vaak bemoeilijkt door het gebrek aan elektriciteit en dus aan licht. De actie van Amref, de ASN Bank en WakaWaka heeft deze beide problemen aangepakt.

Waarom zet de ASN Bank zich in voor moeders in Afrika?

Wij willen een rechtvaardige, duurzame wereld realiseren. Een wereld met een leefbaar klimaat, gezonde biodiversiteit en respect voor mensenrechten. Sterfte van moeders en baby’s tijdens de bevalling is een mensenrechtenschending, namelijk schending van het recht op het leven en het recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheidszorg. Daarom vinden wij het belangrijk bij te dragen aan goede verloskundige zorg.

Delen op: