10 voor niet beleggen in oliewinning en mijnbouw  

Den Haag • 17 december 2013

Onderzoeksbureau Profundo onderzocht in hoeverre Nederlandse banken, verzekeraars en vermogensbeheerders investeren in tien delfstofwinnende bedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer samen.

De conclusie: financiële instellingen investeren bij elkaar voor miljarden euro's in deze delfstofwinnende bedrijven. Maar er bestaan grote verschillen in de manier waarop banken en verzekeraars hun invloed gebruiken om schendingen van de mensenrechten door deze bedrijven te helpen voorkomen of te bestrijden.

Hoogste score voor ASN Bank

Het onderzoek concludeert onder meer: “ASN Bank, Triodos Bank en NIBC zijn op geen enkele manier betrokken bij de financiering van de geselecteerde tien bedrijven. […] ASN Bank en Triodos Bank [investeren] niet in de tien geselecteerde bedrijven omdat deze niet voldoen aan de mensenrechtencriteria van de beide banken.”

Voorts meldt het rapport: “SNS Reaal screent haar (potentiële) investeringen uitvoerig aan de hand van een uitgebreid en op de mijnbouw- en olie- en gassector toegespitst beleidsdocument en haalt hiermee eveneens de hoogste score (10). Ook de verzekeraar van SNS Reaal behaalt, dankzij het consequent inzetten van vergaande screening, engagement en uitsluiting, de hoogste score (10).”

Engagement

In het geval van engagement spreekt de beleggende bank of verzekeraar het bedrijf aan op haar beleid en praktijken. Dit gebeurt echter doorgaans op een te vrijblijvende manier, aldus het onderzoek. Nog geen kwart van de financiële instellingen beëindigt de investeringen binnen een redelijke termijn als met het bedrijf geen afspraken te maken zijn of als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.

Lees het praktijkonderzoek Delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten

Delen op: