Veelgestelde vragen over beleggen en belasting

Heb je het webinar bekeken en wil je meer weten over beleggen en belasting? De veelgestelde vragen, met het antwoord, vind je op deze pagina.

De belangrijkste vragen

Hoe zit het met belasting betalen over belegd geld? En maakt de fiscus een onderscheid tussen beleggen en sparen?

De Belastingdienst maakt vooralsnog geen onderscheid tussen geld (vermogen) op spaarrekeningen en vermogen op beleggingsrekeningen. De waarde van je fondsen op je beleggingsrekening tellen mee als vermogen. Dit vermogen valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Voor de waarde van je fondsen op de beleggingsrekening, betaal je dus evenveel belasting als het geld op je spaarrekening.

Bij de belastingaangifte kijkt de Belastingdienst naar je vermogen op 1 januari van het jaar van aangifte. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het forfaitair (fictief) rendement wordt vastgesteld. Je betaalt 30% belasting over dit rendement. Dat wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. Lees meer over de hoogte van de belasting die je betaalt over je vermogen op Belastingdienst.nl.

De belastingtarieven van box 3 gaan in 2022 veranderen. Is daar al meer over bekend? Dit is toch ook van belang voor een langetermijn-beleggingsstrategie?

We willen graag benadrukken dat de voorgestelde wijzigingen op het belasten van vermogen nog plannen zijn en dat deze plannen op zijn vroegst op 1 januari 2022 worden ingevoerd.

We vinden het een goede zaak dat de plannen zijn ingegeven om de belasting op spaargeld meer aan te laten sluiten op de werkelijke rendementen die men kan realiseren met sparen. Uitgangspunt hierbij is om de belasting op spaargeld eerlijker te maken. Ook het voorstel om het forfaitair rendement op beleggen aan te laten sluiten op het gemiddelde beleggingsrendement onderschrijven wij.

Aan de andere kant lijkt het erop dat beleggers meer gaan betalen in de plannen zoals die nu worden voorgesteld. En bovendien worden alle beleggingscategorieën over één kam geschoren.

Wij hebben hierover contact gehad met het DUFAS, de belangorganisatie van fonds- en vermogensbeheerders. Ook de AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft hierop gereageerd richting het ministerie van Financiën en ziet dat het voorstel ongewenste onevenwichtigheden bevat.

De staatssecretaris heeft zelf ook een aantal knelpunten gesignaleerd, zoals bijvoorbeeld de verwachting dat veel obligatiebeleggers over zullen stappen naar sparen. De staatssecretaris geeft ook aan dat deze knelpunten eerst nog verder onderzocht moeten worden en de plannen hierop wellicht nog worden aangepast.

Graag herhalen we nogmaals dat het hier om plannen gaat die nog verder uitgewerkt moeten worden.

Kan er ook nog fiscaal interessant belegd worden? Er is toch ook een fiscale vrijstelling voor groene beleggingen?

Groen beleggen is in bepaalde gevallen fiscaal gunstig. Je betaalt belasting over je beleggingen als je totale vermogen uitkomt boven het heffingsvrij vermogen. Voor groene beleggingen geldt echter een extra vrijstelling. Dit zijn fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Behalve op de vrijstelling heb je ook recht op extra heffingskorting. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling.

Lees op Belastingdienst.nl meer over belastingvoordeel met groene beleggingen en op de website van ASN Bank.

Tijdelijk is er geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds. Het ASN Groenprojectenfonds belegt in groenprojecten. Er worden momenteel onvoldoende groenprojecten aangeboden waarin het ASN Groenprojectenfonds de instroom van nieuw geld kan investeren.

Meer lezen over beleggen?

Heb je nog niet eerder belegd? Of wil je meer weten over hoe je bij ASN Bank duurzaam kunt beleggen? Lees dan meer over:

Webinar: Meer doen met je spaargeld?
Starten met beleggen
Duurzaam beleggen
Kosten van beleggen