ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Onze invloed

We werken aan duurzaamheid via selectie

Wij selecteren landen en organisaties die in aanmerking komen voor leningen of belegging door onze beleggingsfondsen, aan de hand van ons duurzaamheidsbeleid. Als wij vaststellen dat een land of organisatie voldoet aan onze duurzaamheidscriteria én veelbelovende financiële vooruitzichten heeft, kunnen wij overgaan tot een lening of belegging. Hierna gebruiken wij onze invloed door:

… door positief gedrag aan te moedigen

Regelmatig benaderen wij ondernemingen en organisaties die we financieren of waarin onze fondsen beleggen, met een vraag of een verzoek. Daarmee willen we hen bewuster maken van hun duurzaamheidsprestaties en deze verbeteren. Met dit engagement zetten we duurzame ontwikkeling op de agenda.

… en ons stemrecht te gebruiken

De ASN Beleggingsfondsen hebben stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin zij beleggen. Zo stimuleren wij de duurzame vooruitgang van ondernemingen. Ons duurzaamheidsbeleid bepaalt hoe de ASN Beleggingsfondsen stemmen.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap