Financiering duurzame landbouw en voeding

ASN Bank heeft als doelstelling om in 2030 met haar financieringen positief bij te dragen aan biodiversiteit. Duurzame landbouw speelt een belangrijke rol om biodiversiteit te behouden en te bevorderen. Het zorgt voor verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit en het klimaat. Daarom financieren wij in ecologisch, economisch en sociaal duurzame landbouw.

Zoek je financiering voor duurzame landbouw, duurzame veehouderij of om duurzame grondstoffen te verwerken tot een product? Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Wat financieren wij?

We financieren primaire landbouw en verwerking van voedsel en vezels die op een duurzame wijze zijn geproduceerd. Onder duurzame landbouw verstaan wij kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, biologische landbouw, regeneratieve landbouw, precisie landbouw en boslandbouw.

  • Akkerbouw
  • Tuinbouw
  • Veeteelt
  • Voedselbos
  • Verwerking van vezel- en voedselgewassen

Hierbij gaat het enkel om projecten in Nederland.

Onze duurzaamheidscriteria

  • Er wordt geen kunstmest en/of chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, of deze worden binnen 2 jaar afgebouwd.
  • Kringlopen, van voer en mest, zijn zoveel mogelijk gesloten op regionale schaal.
  • Veehouderij is grondgebonden met beweiding.
  • Bij veehouderij is aandacht voor dierenwelzijn, in o.a. huisvesting en transport.

Lees hieronder ons volledig overzicht van duurzaamheidscriteria:

Inspirerend: Schevichoven

Een landbouwproject starten waarbij natuur en mens in balans zijn. Maarten en Eliƫtte deden het! In 2015 kochten ze boerderij Schevichoven met het doel om voedzame producten te verbouwen en tegelijkertijd de biodiversiteit te herstellen. Een regeneratief landbouwbedrijf dat inmiddels groeit en bloeit.

Lees meer over Schevichoven

Contact opnemen

Heb je interesse in een financiering voor jouw project en voldoet het aan de criteria voor duurzame landbouw en voeding, neem dan contact op met onze financieringsexpert:

Niels Jonker
E-mail: niels.jonker@asnbank.nl