Financiering duurzaam bouwen

Zoekt u financiering voor (sociale) woningbouw? ASN Bank financiert nieuwbouw en renovatie. Hiermee dragen wij bij aan goede, betaalbare huisvesting, een goed leef- en woonklimaat en duurzame woningen.

Wat doet de ASN Bank?

Projectfinanciering van nieuwbouw en renovatie.

Criteria

Bij het beoordelen van een financieringsaanvraag letten we onder andere op de volgende kenmerken:

  • Energiezuinigheid van de woningen
  • Leefbaarheid van de wijk en andere sociale aspecten

Contact opnemen

Bent u betrokken bij een woningcorporatie met renovatie- of nieuwbouwplannen? Wij overleggen graag met u over de financieringsmogelijkheden.

Contactpersonen

Sonja van der Eijk, Accountmanager

Ronald Zeeman, Accountmanager