Toespraak Stefanie Fernández van Leeuwen-Leenman, directeur Klant en Dienstverlening bij ASN Bank

Dames en heren,

Goedemiddag. Ik vind het een eer om u te mogen vertellen waarom ASN Bank zich verbonden heeft aan het Bevrijdingsfestival. En waarom we daar trots op zijn.

Dit jaar is ‘vrijheid in verbondenheid’ het thema van het Bevrijdingsfestival. Dat thema is actueler dan ooit. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat bij het Bevrijdingsfestival centraal staat dat we vrijheid en mensenrechten vieren. De actualiteit doet ons beseffen dat vrijheid en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn.

Iets wat we niet  zagen aankomen in Europa werd dit jaar rauwe werkelijkheid. Met ontzetting kijk ik naar de beelden van de oorlog in Oekraïne. Beelden van vluchtende moeders met kinderen en wanhopige ouderen die huis en haard achterlaten op zoek naar veiligheid. Ook de mensen die achterblijven en vechten voor hun land, maken diepe indruk. Juist burgers zijn vaak het slachtoffer van de oorlog. Deze kwetsbaarheid raakt mij nog het meest.

Tegelijkertijd is het hartverwarmend hoe de samenleving in actie komt en vluchtelingen in haar armen sluit. Vrijwilligers zetten zich in voor hulpinitiatieven, gezinnen bieden huisvesting aan, scholen openen hun deuren en allerlei mensen doen mee aan demonstraties tegen de oorlog. Dat zijn de lichtpuntjes die zorgen voor verbinding. In ons land en veel andere landen.

Mijn achternaam verraadt mijn Nederlandse en Spaanse wortels. Hoewel ik niet opgroeide in oorlog, hebben mijn grootouders de effecten daarvan wel van dichtbij meegemaakt. Mijn grootvader had het geluk dat hij zijn ervaringen van de oorlog en het bombardement op Rotterdam nog persoonlijk kon delen en drukte ons op het hart dat we altijd moesten blijven strijden voor vrede en veiligheid. Het was een sterke zorgzame man maar de tastbaarheid van de pijnlijke herinneringen uit zijn tijd in Duitsland kwamen rond deze tijd van het jaar altijd sterk naar boven. Door deze familieverhalen besefte ik al jong welke schade oorlog en conflict aanrichten. Niet alleen tijdens een oorlog, maar nog vele jaren na afloop kampen samenlevingen met de wonden en trauma’s ervan.

Mensenrechten is een van de drie hoofdpijlers onder de duurzame missie van ASN Bank. We zijn in 1960 opgericht om de duurzaamheid in de samenleving te bevorderen. Omdat we begonnen als vakbondsbank, stonden in het begin vakbondsrechten centraal. Al snel breidde die focus zich uit tot alle aspecten van mensenrechten. Daarbij staan rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid voorop.

Hoe geven we dat als bank vorm? We investeren geld van klanten op een verantwoorde manier. Niet in wapens, kolen, olie en gas. En wel in huisvesting, duurzame energie en zorg. We zetten ons bijvoorbeeld in voor een leefbaar loon in de kledingsector, vooral in landen met lage inkomens. Zaken die mensen structureel helpen om veilig en gezond te kunnen leven en aan hun toekomst te bouwen.

Naast mensenrechten zijn biodiversiteit en klimaat de pijlers van onze duurzame missie. Maar ook via deze twee pijlers kom je uit bij mensenrechten. De klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit hebben immers grote gevolgen voor ons allen. Mensen moeten soms hun huis of land ontvluchten, met alle onveiligheid en gevolgen van dien. Mensen beschermen en bijdragen aan oplossingen voor deze problemen is daarom onze prioriteit.

Ik ben er daarom trots op dat ASN Bank het Bevrijdingsfestival sponsort, en zeker dat we dat juist in Den Haag doen. Want dat is de stad waar we al ruim een halve eeuw zijn gevestigd. De stad die de landelijke start van de bevrijdingsfestivals organiseert. En niet te vergeten: de stad die al jaren vrede en veiligheid centraal stelt.

Het is prachtig om een zaal vol maatschappelijke partners te zien die hetzelfde doel hebben als ASN Bank: op 5 mei in Den Haag de bevrijding vieren om te laten zien hoe belangrijk het is om te strijden voor vrede. Het is mooi dat we samen zo’n urgent doel nastreven.

Ieder jaar zijn er steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en kunnen vertellen over deze zwarte bladzijden van onze geschiedenis. Daarom hebben we evenementen nodig die ons herinneren aan de bevrijding, nu en in de toekomst.

De kracht van de bevrijdingsfestivals is dat het programma alle generaties aanspreekt. Ze brengen de boodschap van vrede, veiligheid en verbondenheid op een laagdrempelige manier. Zo is het Haagse festival op het Malieveld de afgelopen jaren uitgegroeid tot een feest waar alle inwoners van Den Haag en omstreken genieten van optredens en samen de vrijheid vieren. Wat fijn dat dit na de coronaperiode weer samen kan.

ASN Bank zet zich graag samen met u in om de boodschap van vrede en vrijheid te verspreiden. Ik hoop dat dat weer snel de realiteit zal zijn voor iedereen in Europa, en in het bijzonder Oekraïne. En dat vrede en vrijheid ook in de rest van de wereld steeds dichterbij komen.