ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Informatie over je ASN-rekeningen rond de jaarwisseling 2016-2017

Begin 2017 ontvang je van ons allerlei financiële informatie. Wat kun je van ons verwachten? En hoe gebruik je deze informatie bij je aangifte inkomstenbelasting 2016? Dat lees je op deze pagina.

SPAREN

Rente

 • De rente die in 2016 op je spaarrekening is opgebouwd, schrijven wij in de eerste tien dagen van januari 2017 op je rekening bij. De valutadatum van deze boeking is 1 januari 2017.
 • De rente op de depositorekeningen wordt niet per 1 januari uitbetaald, maar op de overeengekomen contractdatum.

Rekeningafschrift

In de loop van januari ontvang je van ons een rekeningafschrift met de rentebijschrijving en zowel het begin- als eindsaldo van 2016.

Belasting

Voor je aangifte inkomstenbelasting 2016 heb je het saldo van je spaarrekeningen per 1 januari 2016 nodig. Waar vind je dit?

 • Op het rekeningafschrift met de rentebijschrijving dat je in januari ontvangt, staan het begin- en eindsaldo van 2016.
 • Gebruik je ASN Online Bankieren? Dan vind je uiterlijk begin maart 2017 de gegevens voor je belastingaangifte op www.asnbank.nl. Je logt in en kiest links op de webpagina: Diensten > Financieel (jaar)overzicht. Daar heb je de keuze uit twee jaaroverzichten: het overzicht van alleen de rekeningen waarvan je de enige of eerste rekeninghouder bent, en het overzicht dat ook de rekeningen bevat waarvan je mederekeninghouder, wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde bent.
 • Gebruik je geen ASN Online Bankieren? Dan krijg je het financieel overzicht over 2016 uiterlijk begin maart 2017 thuisgestuurd. Hierop staan de rekeningen waarvan je de enige of eerste rekeninghouder bent
 • Wil je je belastingaangifte al in januari of februari insturen? Dan is het financieel overzicht 2016 mogelijk nog niet beschikbaar. Je vindt het saldo van je spaarrekening per 1 januari 2016 op de afschriften die wij je eerder toestuurden, of op het financieel overzicht 2015. Het saldo per 1 januari 2016 is namelijk gelijk aan het saldo per 31 december 2015.

ASN Bank werkt eraan mee dat de aangifte inkomstenbelasting zoveel mogelijk automatisch vooraf wordt ingevuld. Dat merk je als je het aangifteformulier van de Belastingdienst na 1 maart 2017 downloadt. Je kunt er dan voor kiezen dat de gegevens, die bij de Belastingdienst bekend zijn, direct in je aangifteformulier worden gezet. Bijvoorbeeld de details van je ASN-rekeningen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Je bent er ook zelf verantwoordelijk voor dat je aangifte correct is. Daarom adviseren wij je de gegevens die de Belastingdienst in je aangifteformulier heeft gezet, zorgvuldig te controleren.

BETALEN

Belasting

Voor je aangifte inkomstenbelasting 2016 heb je het saldo van je betaalrekening per 1 januari 2016 nodig. Waar vind je dit?

 • Van de ASN Bankrekening en de ASN Jongerenrekening ontvangt u standaard geen papieren rekeningafschriften. U vindt de gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte uiterlijk begin maart 2016 op www.asnbank.nl. U logt in en kiest links op de webpagina: Diensten > Financieel (jaar)overzicht.
 • Wilt u uw aangifte al in januari of februari insturen? Dan is het financieel overzicht 2015 mogelijk nog niet beschikbaar. U vindt het saldo van uw rekening per 1 januari 2015 op het online financieel overzicht van 2014. Het saldo per 1 januari 2015 is namelijk gelijk aan het saldo per 31 december 2014.
 • Wil je je aangifte al in januari of februari insturen? Dan is het financieel overzicht 2016 mogelijk nog niet beschikbaar. Je vindt het saldo van je rekening per 1 januari 2016 op het online financieel overzicht van 2015. Het saldo per 1 januari 2016 is namelijk gelijk aan het saldo per 31 december 2015.

Tip: maak een pdf-document

Via ASN Online Bankieren kun je maximaal 24 maanden terugkijken. Maar als je in januari een pdf-document maakt van alle transacties in 2016, kun je de transactiegegevens zo lang bewaren als je wilt. Je maakt zo’n pdf-document als volgt:

 • Log in met je toegangsnaam en wachtwoord; ben je zakelijke klant, dan gebruik je de ASN Digipas.
 • Klik onder Betalen Europa op Transactieoverzicht en selecteer de rekening. Klik op Downloaden.
 • Vul als periode in: 01-01-2016 t/m 31-12-2016. Selecteer als bestandsformaat PDF. Klik op Start downloaden.
 • Print het bestand en/of sla het op in je computer.

BELEGGEN

De waarde van je beleggingen

Voor je aangifte inkomstenbelasting 2016 heb je de waarde van je beleggingen per 1 januari 2016 nodig. Waar vind je deze?

 • Je vindt de totale waarde op het financieel jaaroverzicht beleggen van je rekening ASN Optimaalbeleggen. Je ontvangt dit overzicht in de loop van februari 2017.
 • Gebruik je ASN Online Bankieren? Dan kun je het financieel jaaroverzicht beleggen vanaf maart ook downloaden via www.asnbank.nl. Je logt in en kiest links op de webpagina: Diensten > Financieel (jaar)overzicht. Vink vervolgens de waardestaat aan en selecteer je rekening en het jaar 2016.
 • Wil je een specificatie van de waarde per fonds? Die vind je in het portefeuilleoverzicht dat je in januari 2016 ontvangen hebt. Je kunt dit portefeuilleoverzicht downloaden via ASN Online Bankieren. Je logt in en kiest links op de webpagina: Beleggen > Rapportage. Selecteer je rekening en klik op Naar ASN Beleggen. Ga met de muis naar het tabblad Rapportage en selecteer Positie overzichten (rechtsboven op de pagina).

Dividendbelasting

In mei 2016 is het dividend op de ASN Beleggingsfondsen uitbetaald. Hierop is bij de meeste fondsen 15% dividendbelasting ingehouden. Dit bedrag kun je mogelijk verrekenen in je aangifte inkomstenbelasting 2016. Je vindt het totaalbedrag aan ingehouden dividendbelasting op het financieel jaaroverzicht beleggen dat je in februari 2017 ontvangt. Op uitkeringen uit het ASN Groenprojectenfonds was in 2016 een vrijstelling van dividendbelasting van toepassing.


Belastingvoordeel voor maatschappelijke beleggingen

 • In 2016 geldt voor beleggingen in groenfondsen, zoals het ASN Groenprojectenfonds, in box 3 een vrijstelling van maximaal € 57.213 per persoon. Had je heel 2016 dezelfde fiscale partner, dan geldt de vrijstelling voor jullie samen tot en met € 114.426.
 • Ook ontvang je een heffingskorting over deze beleggingen (met als maximum het bedrag dat in box 3 is vrijgesteld). Over 2016 bedraagt deze korting 0,7%. Deze korting trek je af van de inkomstenbelasting en/of premie volksverzekeringen die je verschuldigd bent.
 • Hoewel het ASN Milieu & Waterfonds belegt in milieubedrijven, geldt de vrijstelling voor groene beleggingen niet voor dit fonds. Dit fonds valt namelijk niet onder de Groenregeling van de Nederlandse overheid.


Verzending

Wij proberen de financiële informatie per rekening zo veel mogelijk in één envelop te versturen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Ook kan er door het samenvoegen soms een dubbele adresdrager in de envelop zitten. Wij vragen je begrip hiervoor.

Vragen en contact

Heb je vragen? Bel dan gerust met de ASN Klantenservice op 070 - 3569 335 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur), of stuur een e-mail naar informatie@asnbank.nl. Wij vragen je vriendelijk daarin je rekeningnummer of adres te vermelden, zodat wij je gegevens kunnen terugvinden.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap