Systeemeisen asnbank.nl

Wij doen er alles aan om onze website in alle browsers goed te laten weergeven. Daarbij houden we ook rekening met de beveiliging van het online bankieren. Als hulpmiddel hebben we op een rijtje gezet welke besturingssystemen en browsers (per onderdeel gecategoriseerd) het beste gebruikt kunnen worden.

* Goed om te weten: we raden daarbij de laatste versie aan.


De browser updaten

Als je één van de door ons genoemde browsers niet op de computer hebt geïnstalleerd, kun je deze gratis downloaden op de websites van Microsoft, Google, Mozilla en Apple. Je kunt ook andere browsers gebruiken dan de door ons voorgestelde, helaas is dan de technische ondersteuning vanuit ASN Bank beperkt. 

Je kunt via www.microsoft.com/ie, www.google.nl/chrome, http://europe.mozilla.org/nl of www.apple.com/nl/safari de nieuwste browserversie downloaden en installeren.