Den Haag • 12 augustus 2016

In 2010 ondertekende de ASN Bank de Principles for Responsible Investment (PRI). Daarmee zijn we lid van een wereldwijde organisatie van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders. Zij werken samen om maatschappelijk verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.

Rapportage

Een verplicht onderdeel van ons PRI-lidmaatschap is de jaarlijkse rapportage over de duurzaamheid van onze beleggingsfondsen. Daarin laten we zien hoe duurzaamheidsfactoren onderdeel zijn van onze bedrijfsvoering, ons beleid, onze procedures en de afspraken met de fondsbeheerders die het beleid uitvoeren. De PRI-organisatie vergelijkt de uitkomsten met die van de andere leden.

Prima scores

De ASN Bank scoort heel goed ten opzichte van andere beleggers. Op bijna alle onderdelen waarop we zijn beoordeeld, behalen wij de maximale score.

ASN Bank Gemiddeld
Strategie en bestuur A+ B
Beursgenoteerde aandelen A+ B
Vastrentende waarden, (semi-)overheid A+ D
Engagement en stemmen A B

We worden ervoor beloond dat we zelf ons duurzaamheids- beleid bepalen, dat dit beleid alomvattend is, en dat we goede procedures hebben om het beleid te waarborgen. En voor het feit dat we nooit prioriteit aan financiële overwegingen geven ten koste van duurzame overwegingen.

Ook aan onze externe uitvoerende fondsbeheerders geven we duidelijke duurzame kaders. Voor hen is ons duurzaamheidsbeleid leidend bij de uitvoering van het beheer en bij beslissingen op duurzaamheidsvlak. Zo is duurzaamheid altijd gewaarborgd.

Wat zijn de PRI?

De Verenigde Naties introduceerden de PRI in 2006. Ze vormen een verzameling beste praktijken voor vermogensbeheerders. Centraal staat dat deze in hun beleggingsproces rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur.

Ook bieden de PRI beleggers een platform om samen – en dus met meer invloed – de dialoog aan te gaan met ondernemingen. Leden kunnen bijvoorbeeld samen agendapunten indienen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen. Zoals voorstellen op het gebied van klimaat en mensenrechten.

Downloads

Delen op: