12 januari 2021

ASN Bank en a.s.r. zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het aanbieden en verder ontwikkelen van duurzame schadeverzekeringen. Beide partijen spelen een vooraanstaande rol op het gebied van duurzaamheid. Deze samenwerking heeft tot doel om de schadeverzekeringsmarkt verder te verduurzamen. Onderdeel van de samenwerking is een distributieovereenkomst waardoor nieuwe en bestaande ASN-klanten vanaf medio 2021 schadeverzekeringen van a.s.r. kunnen afsluiten.

Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst wordt ASN Bank een nieuwe distributiepartner van a.s.r. schadeverzekeringen. De verzekeringen die ASN Bank gaat aanbieden voldoen aan het duurzame beleid van de bank en worden door ASN Bank verkocht. Het gaat vooralsnog om drie verzekeringen; aansprakelijkheid, inboedel en opstal.

De premies van de verzekeringen worden duurzaam belegd door a.s.r. vermogensbeheer, passend in het beleid van zowel a.s.r. als ASN Bank. Daarbij hebben a.s.r. en ASN Bank afgesproken om 2% van de premie inkomsten te investeren in innovatieve duurzame projecten. Schade die door ASN-klanten wordt geclaimd, wordt indien mogelijk en gewenst, op duurzame wijze hersteld. Wanneer schade niet gerepareerd kan worden, wordt dit zoveel mogelijk hersteld met gereviseerde producten, bijvoorbeeld bij mobiele elektronica.

Robert van der Schaaf, directeur a.s.r. schade: ‘Met trots kunnen we vandaag de samenwerking met ASN Bank aankondigen. De kwaliteit van de dienstverlening van ASN Bank, evenals het duurzame karakter en profiel van de bank, zijn voor ons belangrijke speerpunten om met ASN Bank te gaan samenwerken. Op deze manier kunnen we nog meer klanten bedienen en voorzien van onze duurzame schadeverzekeringen. Daarnaast gaan we kijken hoe we de schademarkt samen verder kunnen verduurzamen.’

Arie Koornneef, directeur ASN Bank: ‘Met deze uitbreiding van ons aanbod zetten we een stap in de wereld van duurzaam verzekeren en vergroten we de impact van onze duurzame missie. Daar is geen logischer partner voor dan a.s.r., de meest duurzame verzekeraar van Nederland. Ik ben blij dat we onze krachten kunnen bundelen in een aanbod dat past bij het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank. Zodat we gezamenlijk kunnen inzetten op duurzaam herstel.’

Woordvoerder ASN Bank

Britt Enthoven
Senior communicatieadviseur
06 206 13617
britt.enthoven@asnbank.nl

Delen op: