25 februari 2021

Vanaf 1 april 2021 brengt ASN Bank 0,5% rente per jaar in rekening op de afzonderlijke zakelijke betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen over het deel van het saldo dat hoger is dan € 100.000. De grens was al eerder op € 250.000 gesteld. De kosten voor de bank als gevolg van de zeer lage en negatieve rentes in Europa maken dat wij er niet aan ontkomen om de eerder aangekondigde grens van negatieve rente voor de zakelijke rekeningen verder te verlagen.

Noodzaak negatieve rente

Als gezonde bank bewaken we het evenwicht tussen spaargeld en leningen. Het spaargeld dat we bewaren, lenen we bijvoorbeeld weer uit aan duurzame projecten. Of aan klanten die een hypotheek nodig hebben. En we beleggen in obligaties van landen en in duurzame ESG-obligaties. Geld dat we niet uitlenen staat op een rekening-courant en zetten we zoveel mogelijk uit bij andere financiële instellingen. Maar dat kost ons meestal geld. En als we het bij de Europese Centrale Bank (ECB) willen stallen, dan moeten banken daarvoor 0,5% per jaar betalen. Omdat er nu veel gespaard wordt, zijn onze kosten hoog. Daarom is het nodig om de grens voor negatieve rente te verleggen voor zakelijke rekeningen. Hoe vervelend we dat ook vinden.

Delen op: