Den Haag • 07 februari 2017

De Nederlandse banken gaan in de loop van 2018 de IBAN-Naam Check invoeren. Deze innovatieve dienst controleert het IBAN en de naam van een Nederlandse begunstigde bij overboekingen via internetbankieren en mobiel bankieren. Zo willen we klanten nog beter bedienen.

De Rabobank heeft de IBAN-Naam Check vorig jaar ontwikkeld in het kader van een innovatieprogramma. Na de introductie door de Rabobank zullen andere Nederlandse banken de check later dit jaar aan hun klanten ter beschikking stellen. De Nederlandse banken lopen met dit gezamenlijke initiatief voorop in Europa.

Fraude en verkeerde overboekingen

In 2016 hebben de Nederlandse banken onderzocht hoeveel verkeerde overboekingen klanten bij hen melden en wat daarvan de oorzaken zijn. Het bleek dat er ongeveer 1300 verkeerde overboekingen per maand worden gemeld. Driekwart daarvan is het gevolg van verouderde rekeningnummers en van vergissingen bij het gebruik van het online adresboek. Ook bleek dat maandelijks meer dan 200 bankklanten een verkeerde overboeking als gevolg van fraude bij hun bank melden. Daar kwam bij dat er signalen kwamen van de Consumentenbond, media zoals AVROTROS Opgelicht?! en diverse politici.

Pakket van maatregelen

Daarom hebben de Nederlandse banken in 2016 een pakket van drie maatregelen afgesproken. Sommige maatregelen zijn al ingevoerd; andere volgen in de loop van 2017:

  • De banken geven IBAN-rekeningnummers van opgeheven bankrekeningen niet meer opnieuw uit.
  • De banken sporen hun klanten aan om hun adresboeken voor internetbankieren en mobiel bankieren te controleren en op te schonen.
  • De banken voeren de IBAN-Naam Check in voor internetbankieren en mobiel bankieren.

Al deze maatregelen helpen bankklanten om zichzelf te beschermen tegen fraude met rekeningnummers en om verkeerde overboekingen te voorkomen. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen, zeker de IBAN-Naam Check, voorzien in een behoefte die breed in onze samenleving leeft.

Zo werkt de IBAN-Naam Check

Als je in internetbankieren of mobiel bankieren bij een overboeking het IBAN en de naam van de begunstigde intikt, worden die gecontroleerd vóórdat de overboeking wordt uitgevoerd. Als bij die check mogelijke fouten worden ontdekt, krijg je een waarschuwing:

  • De ingetikte naam wijkt iets af van de naam die aan het IBAN is gekoppeld. Je krijgt dan ter controle de naam die bekend is, te zien.
  • De ingetikte naam wijkt sterk af van de naam die aan het IBAN is gekoppeld. Je krijgt dan niet de naam die bekend is te zien, maar je wordt gewaarschuwd voor mogelijke vergissingen of fraude.
  • De ingetikte naam kan niet worden gecontroleerd. Dit komt bij Nederlandse IBANs zelden voor, maar is bij buitenlandse IBANs vrijwel altijd het geval. Je krijgt dan een waarschuwing om IBAN en naam via een betrouwbare bron goed te controleren.

Je blijft zelf verantwoordelijk voor wat je met de waarschuwing doet. Op grond van Europese afspraken is het IBAN leidend voor het uitvoeren van een overboeking. De naam speelt daarbij geen rol. Als de ingetikte naam juist is, krijg je geen melding. Als je een waarschuwing krijgt, kun je de overboeking toch verzenden. Dat is dan jouw keuze. Op grond van Europese regels moeten banken overboekingen uitvoeren als de klant een geldig IBAN heeft ingevoerd. De juiste naam is daarbij geen vereiste.

Slimme algoritmen en nieuwe technieken

Door nieuwe technieken, snelle koppelingen en slimme algoritmen kunnen betalingen nu real-time worden gecontroleerd zonder dat dit vertraging oplevert in het betalingsverkeer en zonder dat de privacy van rekeninghouders in het geding is. je houdt daarbij zelf controle en kunt zelf verifiëren.

IBAN-Naam Check wordt automatisch actief

De IBAN-Naam Check wordt in de loop van 2017 vanzelf ingevoerd bij internetbankieren en mobiel bankieren. Bankklanten hoeven daar niets voor te doen. Iedere bank brengt haar klanten daar vooraf van op de hoogte.

Wanneer bij ASN Bank?

Wij verwachten dat we in de tweede helft van 2017 de IBAN-Naam Check kunnen invoeren voor mobiel bankieren en internetbankieren. Je kunt er vanaf dat moment gebruik van maken.

In de eerste helft van 2017 introduceren we alvast een extra hulpmiddel voor je adresboek. Dit hulpmiddel gaat je waarschuwen als je geld probeert over te maken naar een contact dat je al vijftien maanden niet hebt gebruikt.

Delen op: